Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. vyberané katastrálnym odborom

Sadzobník správnych poplatkov