Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Tlačivá a formuláre odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

CESTNÁ DOPRAVA

1. Návrh na jednotlivé uznanie TS EU JDV z členského štátu alebo zmluvného štátu (PDF, 407 kB)

2. Návrh na jednotlivé uznanie TS EU JDV z tretieho štátu (PDF, 268 kB)

3. Návrh na vnútoštátne jednotlivé schválenie dovezeného vozidla z tretieho štátu (PDF, 276 kB)

4. Návrh_17_vyhl_131-2018 - obmedzená prevádzka (PDF, 171 kB)

5. Technické údaje vozidla potrebné na vystavenie dokladov vozidla - JDV (PDF, 39 kB)

6. Technické_údaje_vozidla_s_obmedzenou_prevádzkou - príloha k návrhu (PDF, 760 kB)

7. Návrh na zmenu údajov v OE časť II alebo TOV z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle (PDF, 156 kB)

8. Správne poplatky JDV (PDF, 207 kB)

9. Plnomocenstvo (PDF, 190 kB)

 

 

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

1. Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie štátnej cesty (RTF, 43 kB)

2. Žiadosť o povolenie rozkopávky (RTF, 40 kB)

3. Žiadosť o povolenie uzávierky cesty (čiastočná, úplná) (RTF, 46 kB)

4. Žiadosť o určenie dopravného značenia (trvalého, prenosného) (RTF, 41 kB)

5. Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie - pripojenie vjazdu komunikácie (RTF, 43 kB)