Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Tlačivá a formuláre pozemkového a lesného odboru

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy, § 17 ods. 1 (RTF, 48 kB)
Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (RTF, 32 kB)
Žiadosť o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku, § 11 ods. 1 písm. a) (RTF, 47 kB)
Žiadosť o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku, § 9 (RTF, 44 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde, §17 ods. 3 (RTF, 39 kB)
Žiadosť o vydanie stanoviska k jednorázovej zmene druhu pozemku, § 17 ods. 3 (RTF, 39 kB)

Lesnícke tlačivá

Doklady potrebné k žiadosti o vyňatie lesných pozemkov (RTF, 57 kB)
Návrh na ustanovenie člena lesnej stráže (RTF, 47 kB)
Podklady potrebné na skúšku členov lesnej stráže (RTF, 15 MB)
Vzor žiadosti o zmenu predpisu PSOL (RTF, 201 kB)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach (RTF, 41 kB)
Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku §3 (RTF, 63 kB)
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov §5 a §7 (RTF, 90 kB)
Žiadosť o záväzné stanovisko ochranné pásmo lesa (RTF, 39 kB)
Žiadosť o záväzné stanovisko §6 (RTF, 39 kB)

Poľovnícke tlačivá

Mesačné hlásenie (XLS, 38 kB)
Návrh na menovanie poľovníckej stráže (RTF, 49 kB)
Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (RTF, 59 kB)
Návrh na schválenie poľovného hospodára (RTF, 52 kB)
Poľovnícke tlačivá (XLS, 186 kB)

Tlačivá pozemkové spoločenstvá

Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev (RTF, 572 kB)
Návrh na zápis zmien v registri pozemkových spoločenstiev (RTF, 601 kB) (RTF, 601 kB)
Žiadosť o výpis z registra pozemkových spoločenstiev (RTF, 38 kB)
Návrh na zrušenie pozemkového spoločenstva (RTF, 113 kB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o trvalé odňatie poľnohosp. pôdy, § 17 ods. 1 (48,4 kB) rtf
Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (31,8 kB) rtf
Žiadosť o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku, § 11 ods. 1 písm. a) (46,5 kB) rtf
Žiadosť o zmenu poľnohosp. druhu pozemku, § 9 (44,2 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohosp. pôde, § 17 ods. 3 (39,4 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stanoviska k jednorázovej zmene druhu pozemku, § 17 ods. 3 (38,8 kB) rtf
Doklady potrebné k žiadosti o vyňatie lesných pozemkov (57,1 kB) rtf
Návrh na ustanovenie člena lesnej stráže (47,3 kB) rtf
Podklady potrebné na skúšku členov lesnej stráže (14,5 MB) rtf
Vzor žiadosti o zmenu predpisu PSOL (200,6 kB) rtf
Žiadost o rozhodnutie o nesúlade druhu pozemku v zmysle § 3 (41,1 kB) rtf
Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku paragraf 3 (62,7 kB) rtf
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov paragraf 5 a 7 (89,8 kB) rtf
Žiadosť o zaväzné stanovisko ochranné pásmo lesa (38,6 kB) rtf
Žiadosť o zaväzné stanovisko paragraf 6 (39,0 kB) rtf
Mesačné hlásenie (37,9 kB) xls
Návrh na menovanie poľovníckej stráže (49,1 kB) rtf
Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (59,2 kB) rtf
Návrh na schválenie poľovného hospodára (52,3 kB) rtf
Poľovnícke tlačivá (plán spoločných poľovačiek, prehľad stavu zveri, evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov) (186,4 kB) xls
Návrh na zápis do registra pozemkových spoločenstiev (572,0 kB) rtf
Návrh na zápis zmien v registri pozemkových spoločenstiev (600,6 kB) rtf
Žiadosť o výpis z registra pozemkových spoločenstiev (37,9 kB) rtf
Návrh na zrušenie pozemkového spoločenstva (113,5 kB) rtf