Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Koronavírus - núdzový stav, rúška aj vonku, sprísnené protiepidemiologické opatrenia, pravidlá vstupu na Slovensko

15. 10. 2020

Kde hľadať informácie?

Ministerstvo vnútra sústreďuje informácie o vývoji situácie na tomto mieste, ide o aktualizovaný súhrn správ z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády, ktoré nájdete aj medzi tlačovými správami.

Informácie ostatných rezortov:

ministerstvo dopravy a výstavby /ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí /ministerstvo zdravotníctva /úrad verejného zdravotníctva /inštitút zdravotnej politiky / ministerstvo hospodárstva /ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny / ministerstvo spravodlivosti / ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Údaje do mapy o vývoji nákazy COVID 19 ministerstvu vnútra poskytuje  Národné centrum zdravotníckych informácií.

Dodržiavajte protiepidemiologické opatrenia

Ústredný krízový štáb a následne vláda v dňoch 11. a 12. októbra 2020 rozhodli:

 • od 12. októbra sa študenti stredných škôl vzdelávajú dištančnou formou
 • od 13. októbra platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb, výnimkou sú osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 • od 15. októbra
  • je nutné nosiť rúška aj v exteriéroch,
  • reštaurácie môžu podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia je možná len v exteriéri,
  • nemôžu byť otvorené fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny,
  • obchody s potravinami a drogérie majú vymedzený čas nákupu pre seniorov medzi 9. a 11. hodinou,
  • obmedzuje sa počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách - 1 osoba na 15 metrov štvorcových,
  • zakázané sú hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu nad 6 osôb.
   Podrobnosti, aj o výnimkách, nájdete v opatreniach hlavného hygienika:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia -  rúška (pdf)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  - prevádzky a hromadné podujatia (pdf)

          Aktuálne pravidlá pri príchode na Slovensko z rizikových krajín

Od 1. októbra 2020 od 7. hodiny pribudli na zoznam tzv. bezpečných krajín San Marino, Vatikán a Taiwan.

Ak prichádzate z rizikovej krajiny v rámci EÚ, môžete sa rozhodnúť, či predložíte pred vstupom na Slovensko negatívny test, alebo zvolíte domácu izoláciu. Tieto a ďalšie zmeny v  hygienických opatreniach platia do odvolania. Podrobnosti nájdete v aktuálnom opatrení hlavného hygienika (pdf)

Karanténa a vyšetrenie na COVID-19 od 18. septembra 2020 od 9. hodiny nie sú povinné, ak ste v uplynulých dvoch týždňoch navštívili niektorú z bezpečných krajín:

 • Austrálske spoločenstvo
 • Bulharsko
 • Cyperská republika 
 • Čínska ľudová republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva)
 • Fínska republika
 • Grécka republika
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kanada 
 • Kórejská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Monako
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Nový Zéland
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
 • San Marino 
 • Slovinská republika
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Švajčiarska konfederácia
 • Švédsko
 • Taiwan
 • Talianska republika
 • Vatikán 

 Všetky ostatné krajiny sú rizikové.

Príchod z rizikovej krajiny EÚ

Ak ste za predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu EÚ neuvedenú na tomto zozname, môžete postupovať dvomi spôsobmi:

1. preukážete sa  negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 zo zahraničného laboratória nie starším ako 72 hodín, alebo

2. nastúpite do domácej izolácie.

 • Ak ste sa rozhodli pre izoláciu, ste povinní pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Potvrdenie o registrácii si odložte pre prípad policajnej kontroly.
 • Najskôr v piaty deň izolácie podstúpte PCR test, ak je výsledok negatívny, môžete izoláciu ukončiť. Ak nemáte príznaky ochorenia, po 10 dňoch môžete izoláciu ukončiť aj bez výsledkov testu.
 • Izolácia platí aj pre ostatných členov domácnosti. Ak lekár alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nenariadia inak, deti do troch rokov nie je treba otestovať. Izoláciu najmladšie deti končia spolu s ostatnými členmi domácnosti.

Príchod z rizikovej krajiny mimo EÚ

Ak ste boli počas predchádzajúcich 14 dní v rizikovej krajine mimo EÚ,  najneskôr pri vstupe na Slovensko ste povinní zaregistrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Odložte si potvrdenie o registrácii a nastúpte do domácej izolácie. Izoláciu môžete ukončiť až po negatívnom výsledku PCR testu na COVID-19. Testovanie možno podstúpiť najskôr v piaty deň izolácie.

Kontroly a sankcie:

Polícia bude vykonávať náhodné kontroly osobných motorových vozidiel, autobusovej a vlakovej dopravy na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou. Cieľom kontrol bude splnenie registračnej povinnosti, ktorá vychádza z aktuálneho opatrenia hlavného hygienika. Zároveň bude dohliadať na bezpečnosť a plynulosť prejazdu vozidiel hranicami.

 • Nerešpektovanie týchto povinností je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do 1000 eur.
 • Potvrdenie o elektronickej registrácii ste povinní preukázať polícii, ak vás o to požiada, pri vstupe a po prílete na územie Slovenskej republiky alebo počas pobytu na území Slovenskej republiky.

Výnimky

Nové pravidlá uvádzajú viacero ďalších  výnimiek z povinnej izolácie a testovania po návrate zo zahraničia /týkajú sa napr. tzv. pendlerov do 30 km od hraničného priechodu, študentov, zdravotníkov, pracovníkov v kritickej infraštruktúre a iných/. Detailné informácie o výnimkách nájdete v opatrení hlavného hygienika 

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnej izolácie udeliť úrad verejného zdravotníctva na základe písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti.

Ako požiadať o výnimku ministra vnútra?

 Ukrajina od 28. septembra znovu otvorila hranice, ak odtiaľ prichádzate, musíte sa zaregistrovať

Ukrajina mala zatvorené hranice od 29. augusta do 28. septembra. Od 28. septembra majú teda cudzinci znovu povolený vstup na jej územie. Po vstupe sa však musia   preukázať platnou poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s diagnostikou a liečbou COVID-19. 

Ďalšie informácie nájdete na stránkach m inisterstva zahraničných vecí.

POZOR: Osoby, ktoré na Slovensko prichádzajú z Ukrajiny, sa musia ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa polícii potvrdením o registrácii  pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.

Občania tretích krajín (krajín mimo Európskej únie) sú následne povinní počas svojho pobytu na území SR byť schopní sa preukázať polícii potvrdením o uvedenej registrácii.

Karanténa 10 dní

 • Po príchode z krajín EÚ, ktoré sa nenachádzajú na zozname,  je od 1. septembra 2020  povinná desaťdňová domáca izolácia. Podstúpiť test je možné najskôr na piaty deň. Zmenou je, že ak sa u navrátilcov z rizikových krajín v rámci EÚ  do 10 dní nepodarí zrealizovať testovanie a nebudú mať žiadne príznaky ochorenia, karanténa sa u nich ukončí aj bez testovania.
  Domácej izolácii je možné sa vyhnúť, ak pri vstupe na územie SR predložíte negatívny PCR test zo zahraničného laboratória nie starší ako 72 hodín. /Táto alternatíva platí od 18. septembra od 9. hodiny/.

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje aj  osobám žijúcim v spoločnej domácnosti navrátilca. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19  nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár dieťaťa neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

 • Po návrate z rizikovej krajiny mimo EÚ, napríklad Ukrajiny alebo Srbska, zostáva  povinnosť zotrvať v domácej izolácii až do doby obdržania negatívneho testu na COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na piaty deň izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu.  

 Ďalšie informácie na  korona.gov.sk a na úrade verejného zdravotníctva.

Kam radšej necestovať?

Do týchto rizikových  regiónov v dosiaľ bezpečných krajinách sa neodporúča cestovať, a ak už vycestujete, buďte maximálne opatrní:

 • Poľsko: Malopoľské vojvodstvo, 
 • Bulharsko: Blagoevgrad, Yambol, 
 • Grécko: Attiki, Dytiki Makedonia, Voreio Agaio, 
 • Taliansko: Bolzano, Lazio, Liguria, Sardínia, Trento, 
 • Slovinsko: Gorenjska, Koroska, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-Notranjska, Savinjska, Zasavska,
 • Estónsko:  Harju Maakond, Ida-Viru Maakond,
 • Litva: Šiaulių Apskritis,
 • Dánsko: Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjaelland, Syddanmark, 
 • Nórsko: Oslo, Vestland, 
 • Švédsko: Dalarnas Lan, Hallands Lan, Jonkopings Lan, Kronobergs Lan, Orebro Lan,
 • Írsko: Border, Dublin, Mid-East, Midland, South-East, 
 • Spojené kráľovstvo 
  •  Anglicko: Londýn, North East, North West, East Midlands, West Midlands, Yorkshire and the Humber; 
  • Severné Írsko; Škótsko: Greater Glasgow And Clyde, Borders, Lanarkshire, Lothian;
  •  Wales: Abertawe Bro Morgannwg , Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr, Cardiff and Vale, Cwm Taf, Powys. 

Pravidlá vstupu pre cudzincov do týchto krajín si pred cestou určite overte na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Ak prichádzate na Slovensko letecky, vyplňte formulár ministerstva dopravy

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí od pondelka 7. septembra vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Elektronická verzia je na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR

Cestujúci vypĺňajú formulár pri prílete na Slovensko už od februára 2020. Doteraz bol prístupný len v papierovej forme a cestujúci ho vypĺňali na palube lietadla. Teraz ho každý cestujúci môže vyplniť v predstihu a pohodlne elektronicky už pred letom. Dostupný je aj v anglickom jazyku.

Do 1. novembra platí  zákaz vstupu do Maďarska, tranzit je možný, pendlerom povoľujú vstup len na 24 hodín do vzdialenosti 30 km od hranice

Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Maďarska ak:

 • preukážu, že najneskôr do 30. septembra majú rezerváciu ubytovania na území Maďarska aspoň na jednu noc a rezervácia bola uskutočnená pred platnosťou nariadenia maďarskej vlády (teda pred 1. septembrom 2020),
 • v priebehu 5 dní pred príchodom podstúpia testovanie a preukážu potvrdením v maďarskom alebo anglickom jazyku, že v čase vyšetrenia v ich organizme nebol prítomný vírus SARS-CoV-2.

Výnimky z nariadenia na vstup do Maďarska:

 • prekročenie hraníc nákladnou dopravou
 • prekročenie hraníc uskutočnené úradným pasom podľa odseku (2) § 6/A zákona XII. z roku 1998 o cestovaní do zahraničia, ako aj
 • na osobu, ktorá sa pri vstupe na územie Maďarska dôveryhodne preukáže, že v období 6 mesiacov pred aktuálnym dňom prekročenia hraníc prekonala ochorenie COVID-19
 • výnimka na vstup do Maďarska platí aj pre súťažiacich, športových odborníkov, respektíve účastníkov športových podujatí (nie divákov), ak sa preukážu 2 negatívnymi testami z maximálne 5 dní pred vstupom s rozdielom 48 hodín.

Ak nie je uvedené inak, všetky priechody sú otvorené 24 hodín denne:

 • Rusovce – Rajka (medzinárodná osobná a nákladná doprava, tranzit)

K dispozícii je aj  starý hraničný priechod v Rajke v nasledovných časových intervaloch:

  • dopoludnia  - v čase od 6.00 hod. do 8.00 hod.
  • popoludní - v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.
 • Medveďov – Vámosszabadi (obojstranná osobná a nákladná doprava)
 • Komárno – Komárom (obojstranná osobná doprava)
 • Komárno - Komárom: Monoštorský most (osobná a nákladná doprava, tranzit)
 • Komárom prístav (medzinárodná osobná a nákladná doprava)
 • Štúrovo – Esztergom (obojstranná osobná doprava)
 • Štúrovo – Esztergom – riečny hraničný priechod (obojstranná nákladná doprava, kompa)
 • Salka – Letkés (obojstranná osobná doprava) - funguje od 5:00 - 20:00 hod. 
 • Šahy – Parassapuszta (medzinárodná osobná a nákladná doprava, tranzit)
 • Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat (obojstranná osobná doprava)
 • Rároš – Nógrádszakál/Ráróspuszta (obojstranná osobná doprava)- funguje od 5:00 - 20:00 hod. 
 • Šiatorská Bukovinka –  Somoskőújfalu (obojstranná osobná a nákladná doprava)
 • Kráľ – Bánréve (obojstranná osobná a nákladná doprava)
 • Hosťovce – Tornanádaska (obojstranná osobná a nákladná doprava) - funguje od 6:00 - 18:00 hod. 
 • Milhosť – Tornyosnémeti – diaľnica (medzinárodná osobná a nákladná doprava, tranzit)
 • Milhosť – Tornyosnémeti (medzinárodná osobná a nákladná doprava, tranzit)
 • Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely – funguje od 6:00 - 18:00 hod. -  miestna cesta (obojstranná osobná doprava)
 • Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely  (osobná a nákladná doprava)

Presné informácie aj o tranzite nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí.

Pri tranzite cez Rakúsko sa vyžaduje tlačivo

Podľa aktuálneho nariadenia rakúskeho ministra zdravotníctva pri prejazde (tranzite) cez územie Rakúska  je potrebné vyplniť nové tlačivo o tranzite. Rakúske orgány odporúčajú tranzitujúcim osobám mať toto tlačivo už vytlačené a vypísané, aby sa predišlo dlhým a zbytočným kolónam na hraničných priechodoch. Kontroly rakúska strana vykonáva náhodne.

Tlačivo pre tranzit cez Rakúsko v nemeckom jazyku (1,1 MB)  
Tlačivo pre tranzit cez Rakúsko v anglickom jazyku (1,1 MB)  

Slovenskí občania musia vyplniť tlačivo, keď sa vracajú domov z inej krajiny a prechádzajú cez rakúske územie. Venovať tomu pozornosť by mali teda dovolenkári, ktorí sa vracajú domov napríklad z Chorvátska alebo Slovinska či iných krajín.

Tlačivo nemusia Slováci vypĺňať, keď do Rakúska vstupujú zo Slovenska. Ak teda idete do Rakúska na výlet alebo na nákupy z nášho územia, táto povinnosť sa na Vás nevzťahuje. Rakúsko považuje Slovensko za bezpečnú krajinu, slovenskí občania pri vstupe do Rakúska zo Slovenskej republiky nemusia predkladať ani negatívny test na COVID-19, ani nemusia ísť do domácej karantény.

Na rakúsko-slovenskej hranici sú  v určitých časových intervaloch vykonávané zdravotné kontroly – meranie telesnej teploty. Na vstupe do Rakúska môže teda dochádzať k zdržaniu.  Vstup do Rakúska zo Slovenskej republiky pre občanov SR je v týchto dňoch možný bez ďalších obmedzení s výnimkou zdržania na cestách kvôli kontrolám.   

 TRANZIT

Odo soboty 20. júna od 06:00 h je občanom členských štátov Európskej únie povolené vykonať tranzit cez územie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie. Tieto osoby sú povinné prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt.

Európska únia koordinovane aktualizuje zoznam tzv. bezpečných krajín

Rada EÚ na základe epidemiologickej situácie bude každé 2 týždne aktualizovať zoznam krajín, voči ktorým môžu byť zrušené cestovné obmedzenia. Rozhodovacími kritériami na zaradenie na zoznam sú:

 • incidencia prípadov blízka úrovni priemeru EÚ,
 • stabilný alebo klesajúci trend,
 • celková reakcia krajiny v boji s pandémiou,
 • spoľahlivosť/dôveryhodnosť dát z tretích krajín.

Vybrať krajiny, voči ktorým budú zrušené cestovné obmedzenia, je v kompetencii každého členského štátu. Rozhodnutie, voči ktorým tretím krajinám sa otvorí Slovenská republika, bude prijaté na základe odporúčaní ústredného krízového štábu a konzília epidemiológov.

Bližšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

   Obmedzenia, nariadenia a povinnosti 

Od 9. apríla 2020 sú účinné zmeny v 16 zákonoch v pôsobnosti MV SR upravujúce oblasti  územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy. 

Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.  

  Využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Klientske a ďalšie kontaktné pracoviská MV SR od 5. októbra do odvolania fungujú v upravenom režime. 

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva.

  Krízový štáb 

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy