Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Archív verejných vyhlášok

Archív verejných vyhlášok

Katastrálne konanie:

Zverejnené dňa

Dokument

Zvesené dňa

 25.11.2020  V 1258/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                   Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 10.11.2020
 
 25.11.2020  V 1386/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                   Rozhodnutia o prerušení vkladu do KN zo dňa 18.11.2020
 
 25.11.2020  V 1266/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                   Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 27.10.2020
 
 25.11.2020  V 1218/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                   Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 03.11.2020
 
 25.11.2020  V 1217/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                   Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 02.11.2020
 
 06.11.2020  V 662/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou
                   Rozhodnutia o vrátení správneho poplatku zo dňa 16.10.2020
 25.11.2020
 05.11.2020  V 463/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                   Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 22.10.2020
 25.11.2020
 30.10.2020  V 1920/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                     Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 22.10.2020
 16.11.2020
 30.10.2020  V 1947/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou
                     Rozhodnutia o povolení vkkladu do KN zo dňa 16.10.2020
 16.11.2020
 21.10.2020  V 1045/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou
                     Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 11.10.2020
 06.11.2020
 21.10.2020  V 559/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou
                    Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 1.10.2020
 06.11.2020
 19.10.2020  X 62/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou Rozhodnutia o oprave
                  chyby v katastrálnom operáte zo dňa 16.10.2020
 06.11.2020
 06.10.2020  V 254/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                    Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 23.09.2020
 30.10.2020
 06.10.2020  V 807/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou 
                    Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 25.09.2020
 30.10.2020
 06.10.2020  V 1553/2020 -Doručenie verejnou vyhláškou 
                    Rozhodnutia o povolení vkladu do KN zo dňa 25.09.2020
 30.10.2020
 30.09.2020  V 715/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 29.10.2020
 30.09.2020  V 2776/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 29.10.2020
 24.09.2020  V 1797/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 29.10.2020
 21.09.2020  V 1847/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 12.10.2020
 21.09.2020  V 761/2020 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                   Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 12.10.2020
 14.09.2020  V 124/2020 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 05.10.2020
 11.09.2020  X 62/2020 - Doručenie verejnou vyhláškou Upovedomenia o začatí
                  konania o oprave chyby v katastrálnom operáte zo dňa 26.08.2020
 05.10.2020
 09.09.2020  V 662/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 29.09.2020
 09.09.2020  V 1774/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 29.09.2020
 25.08.2020  X 53/2020 - Upovedomenie o oprave chyby v k.ú. Hôrka, Horenice zo dňa 21.07. 2020
                  Doručenie upovedomenia verejnou vyhláškou
 11.09.2020
 11.08.2020  V 807/2020 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                   Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 11.09.2020
 03.08.2020  V 2574/2019 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 11.09.2020
 20.07.2020  V 537/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 10.08.2020
 20.07.2020  V 897/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 10.08.2020
 13.07.2020  V 596/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 04.08.2020
 09.07.2020  V 1034/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 04.08.2020
 09.07.2020  V 1033/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 04.08.2020
 09.07.2020  V 1032/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 04.08.2020
 09.07.2020  V 1253/2020 - Rozhodnutie o zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 04.08.2020
 03.07.2020  V 761/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 21.07.2020
 03.07.2020  V 2869/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 21.07.2020
 03.07.2020  V 819/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 21.07.2020
 24.06.2020  V 37/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                   Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 14.07.2020
 23.06.2020  V 1202/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 14.07.2020
 23.06.2020  V 1176/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 14.07.2020
 16.06.2020  V 2776/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 09.07.2020
 12.06.2020  X 32/2020 - Doručenie Verejnou vyhláškou Rozhodnutia o oprave chyby
                  v katastrálnom operáte zo dňa 11.6.2020
 09.07.2020
 04.06.2020  V 596/2020 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 29.06.2020
 02.06.2020  V 2574/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 23.06.2020
 02.06.2020  V 769/2020 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 23.06.2020
 16.05.2020  X 32/2020 -   Upovedomenie o začatí konania zo dňa 14.05.2020  23.06.2020
 15.05.2020  V 653/2020 -  Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 23.06.2020
 15.05.2020  V 453/2020 -  Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 23.06.2020
 06.05.2020  V 2265/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 23.06.2020
 06.05.2020  V 858/2020 -  Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                    Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 23.06.2020
 06.05.2020  V 301/2020 -  Rozhodnutia o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                     Doručenie rozhodnutia verjenou vyhláškou
 23.06.2020
 30.04.2020  V 653/2020 -  Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 23.06.2020
 08.04.2020  V 2574/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 29.04.2020
 08.04.2020  V 2782/2019 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 29.04.2020
 31.03.2020  V 2265/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 20.04.2020
 25.03.2020   V 37/2020  -  Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 14.04.2020
 23.03.2020   V 305/2020 -  Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 14.04.2020
 23.03.2020   V 2788/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 14.04.2020
 24.02.2020   V 1567/2019 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 30.03.2020
 20.02.2020   V 2294/2019 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 30.03.2020
 10.02.2020   V 2782/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.03.2020
 07.02.2020   V 2510/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.03.2020
 07.02.2020   V 2666/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.03.2020
 07.02.2020   V 2213/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.03.2020
 05.02.2020   X 70/2019    - Rozhodnutie o oprave chyby v katastránom operáte
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.03.2020
 05.02.2020   V 2457/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.03.2020
 23.01.2020   V 2485/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 10.02.2020
 15.01.2020   V 2457/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu vlastníckeho práva do KN
                      Doručenie upovedomenia verejnou vyhláškou
 06.02.2020
 09.01.2020   X 70/2019 -    Upovedomenie o začatí konania o oprave chyby
                      Prílohy k upovedomeniu
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 28.01.2020
 08.01.2020   V 2414/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 28.01.2020
 18.12.2019   V 2213/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.02.2020
 18.12.2019   V 2265/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 08.01.2020
 27.11.2019   X 67/2019 -    Upovedomenie o začatí konannia o oprave chyby
                      Doručenie upovedomenia verejnou vyhláškou
 03.01.2020
 20.11.2019   V 1871/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.01.2020
 07.11.2019   V 2216/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.01.2020
 07.11.2019   V 2230/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.01.2020
 07.11.2019   V 2065/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.01.2020
 07.11.2019   V 2231/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.01.2020
 07.11.2019   V 2051/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.01.2020
 17.10.2019   V 2004/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
 09.10.2019   V 1770/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
 23.09.2019   V 1878/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 09.10.2019
 17.09.2019   V 1750/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 09.10.2019
 17.09.2019   V 1770/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 09.10.2019
 03.09.2019   V 2829/2018 - Rozhodnutie o vrátení správneho poplatku
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 19.09.2019
 03.09.2019   V 1664/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejenou vyhláškou
 19.09.2019
 12.08.2019   V 1409/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
 12.08.2019   V 2804/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
 12.08.2019   V 441/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
 05.08.2019   V 1400/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
 05.08.2019   V 1396/2019   Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
 01.08.2019   V 1383/2019  -Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
 01.08.2019   V 1165/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 06.11.2019
16.07.2019   V 1165/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.09.2019
03.07.2019   V 1042/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.09.2019
03.07.2019   V 1007/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.09.2019
03.07.2019   V 1011/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.09.2019
05.06.2019   V 1117/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.09.2019
05.06.2019   V 441/2019 - Rozhodnutie o prerušení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 30.06.2019
05.06.2019   V 644/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 30.06.2019
22.05.2019   V 421/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 05.06.2019
22.05.2019   V 390/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejenou vyhláškou
 05.06.2019
17.05.2019   V 2804/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 03.06.2019
06.05.2019   V 122/2019 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 22.05.2019
08.02.2019   V 2815/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 22.02.2019
08.02.2019   V 2814/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 22.02.2019
21.12.2018   V 2377/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                      Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 07.01.2019
21.12.2018   V 2281/2018 - Rozhodnutie o povolení vkladu do KN
                   - Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 07.01.2019
18.12.2018   X 88/2018  -  Rozhodnutie X 88/2018
                     Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
 02.01.2019
19.11.2018   X 88/2018  - Upovedomenie -
                     Doručenie verejnou vyhláškou
 04.12.2018
19.11.2018   X 88/2018 -  Upovedomenie o začatí konania o oprave
                    chyby v katastrálnom operáte k.ú. Púchov
 04.12.2018
27.07.2018   V 1310/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018
27.07.2018   V 1309/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018
27.07.2018   V 1304/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018
12.07.2018   V 1320/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018
12.07.2018   V 1315/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018
12.07.2018   V 1314/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018
12.07.2018   V 1312/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018
12.07.2018   V 1306/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018
12.07.2018   V 1300/2018 - Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka  19.11.2018