Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
13. Návrh na zápis v registri pozemkových spoločenstiev 2019, zverejnené dňa 22.8.2019 (606,2 kB) rtf
2. Návrh na zápis zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev 2019, zverejnené dňa 29.1.2019 (641,1 kB) rtf
3. Návrh na zápis zrušenia spoločenstva (114,0 kB) rtf
4. Návrh na zápis-poľná stráž, zverejnené dňa 11.2.2015 (39,2 kB) rtf
5. Prihláška za člena poľnej stráže, zverejnené dňa 11.2.2015 (35,2 kB) rtf
6. Zákon o poľnej stráži, zverejnené dňa 11.2.2015 (35,8 kB) rtf
7. Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy podľa § 12a ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov (budúci obhospodarovateľ-užívateľ), zverejnené dňa 10.5.2019 (144,6 kB) rtf
8. Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy podľa § 12a ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov (užívanie bez nájomnej zmluvy, vlastník-užívateľ), zverejnené dňa 10.5.2019 (136,3 kB) rtf
9. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov (vlastník-užívateľ), zverejnené dňa 10.5.2019 (142,4 kB) rtf
10. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov (budúci obhospodarovateľ-užívateľ), zverejnené dňa 10.5.2019 (150,3 kB) rtf
11. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods. 8 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov (užívanie bez nájomnej zmluvy vlastník-užívateľ), zverejnené dňa 10.5.2019 (142,0 kB) rtf
12. Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa podľa § 12c ods. 1 zákona č. 504/2003 Z. z., zverejnené dňa 10.5.2019 (132,5 kB) rtf