Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. august 2018, Štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Vydanie jednorazových prepravných povolení na medzinárodnú cestnú prepravu osôb (autokarom a autobusom) - na vyplnenie v počítači (80,4 kB) doc
Vydanie jednorazových prepravných povolení na medzinárodnú cestnú prepravu osôb (autokarom a autobusom) - na tlač (139,0 kB) pdf
Vydanie jednorazových prepravných povolení na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru - na vyplnenie v počítači (178,2 kB) doc
Vydanie jednorazových prepravných povolení na medzinárodnú cestnú prepravu tovaru - na tlač (151,7 kB) pdf
Vydanie jednorazového prepravného povolenia na medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi (kyvadlová preprava) - na vyplnenie v počítači (115,4 kB) doc
Vydanie jednorazového prepravného povolenia na medzinárodnú prepravu osôb autokarmi a autobusmi (kyvadlová preprava) - na tlač (142,9 kB) pdf
Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu (150,4 kB) pdf
Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu - Príloha č. 1 - Vozidlá taxislužby (142,6 kB) pdf
Žiadosť o udelenie koncesie na taxislužbu - Príloha č. 2 - Stanovištia taxislužby (144,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby (155,2 kB) pdf
Prihláška na skúšku k preukázaniu odbornej spôsobilosti (160,3 kB) pdf
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (159,8 kB) pdf
Žiadosť o vydanie licencie Spoločenstva - nákladná/osobná doprava (154,9 kB) pdf
Žiadosť o vydanie licencie Spoločenstva - nákladná/osobná doprava - Príloha č. 1 - Údaje o štruktúre vozidlového parku v nákladnej/osobnej doprave (144,6 kB) pdf
Žiadosť na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej/nákladnej cestnej dopravy (157,6 kB) pdf