Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
VYHLÁSENIE v zmysle § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov (153,0 kB) pdf
Príloha-Technické údaje vozidla potrebné na vystavenie dokladov vozidla (337,9 kB) pdf
NÁVRH na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svetiel modrej farby a zvukových výstražných znamení a zápis do OEV časť II., podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. a § 27 vyhlášky č. 134/2018 Z.z. (1,1 MB) pdf
NÁVRH na montáž a demontáž zvláštnych výstražných svetiel oranžovej farby a zápis do OEV časť II., podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. a § 26 vyhlášky č. 134/2018 Z.z. (1,1 MB) pdf
NÁVRH na montáž alebo demontáž plachty na valníkové vozidlo alebo na úpravu valníkového vozidla na plošinové vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie so zápisom do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (947,3 kB) pdf
NÁVRH na montáž plynového zariadenia, ktoré má udelené typové schválenie systému plynového zariadenia ako retrofitnv systém a zápis do OEV časť II., podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (1,0 MB) pdf
NÁVRH na odstránenie priečkového systému na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a spolujazdcov (deliaca mriežka) z OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (955,5 kB) pdf
NÁVRH na opravu nesprávnych technických údajov uvedených v osvedčení o evidencii časť II. alebo TOV a zápis do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (969,3 kB) pdf
NÁVRH na povolenie prestavby jednotlivého vozidla a zápis do OEV časť II. alebo TOV podľa § 37 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (947,0 kB) pdf
NÁVRH na pridelenie a vydanie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno „C“ (len v prípade, ak sa súčasne podáva žiadosť o uznanie/schválenie jednotlivo dovezeného vozidla zo zahraničia) (1,2 MB) pdf
NÁVRH na schválenie prestavby jednotlivého vozidla a zápis do OEV časť II. alebo TOV podľa § 38 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (1,0 MB) pdf
NÁVRH na vnútroštátne jednotlivé schválenie JVV (podomácky vyrobené) s obmedz. prevádzkou (len pre poľnoh. traktory, lesné traktory, ich prípojné vozidlá, poľnoh. prac. stroje samoh. a lesné prac. stroje samoh.) podľa § 16 a 17 vyhl. č. 131/2018 Z.z. (1,1 MB) pdf
NÁVRH na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla podľa § 13 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (970,4 kB) pdf
NÁVRH na výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. podľa § 46 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (1,0 MB) pdf
NÁVRH na zápis alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (1,0 MB) pdf
NÁVRH na zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (930,6 kB) pdf
NÁVRH na zápis spájacieho zariadenia (montáž) do OEV časť II. alebo TOV podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (1,0 MB) pdf
NÁVRH na zápis zvláštnej výbavy vozidla, montáž čelného ochranného rámu, montáž navijaku na vozidlo, úprava na ovládanie vozidla telesne postihnutou osobou do OEV časť II., podľa § 42 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (1,0 MB) pdf
NÁVRH na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa zákona č. 106/2018 Z.z. (214,6 kB) pdf
NÁVRH na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 17 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (242,6 kB) pdf
NÁVRH na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu podľa § 21/22 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (1,5 MB) pdf
NÁVRH na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu podľa § 24 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (263,4 kB) pdf
NÁVRH na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa § 25 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (262,7 kB) pdf
NÁVRH na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu podľa § 26 vyhlášky č. 131/2018 Z.z. (267,8 kB) pdf
NÁVRH na vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla podľa § 18 vyhlášky č. 131/2018 Z. z. (1,0 MB) pdf