Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Zakladné informácie

Adresa, prednosta úradu, telefón, fax, email
Okresný úrad Stará Ľubovňa   Prednosta

Nám. gen. Štefánika č.1

  Ing. Peter Sokol

064 01  Stará Ľubovňa

  Kancelária : 203 
     

Tel:  052/ 43 239 31

 

Tel:  052/ 43 216 23

Fax: 052/ 43 248 01

  E-mail :  prednosta.sl@minv.sk

 

 Smernicu Ministerstva vnútra SR, z 13. septembra 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu nájdete v dokumentoch na stiahnutie.