Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2018, Štvrtok
 

1. PÔSTNA NEDEĽA

Bratislava, 01. 03. 2009

Máme za sebou prvé dni pôstneho obdobia. Zaiste väčšina z nás sa hlbšie zamyslela nad sebou. Na svetlo vyšli azda už zabudnuté boľačky, hriechy a omyly. Najťažšie je ale poznanie rozdielu medzi životom, aký by sme mali žiť a životom, ktorý skutočne žijeme. Každý človek zažije tento pocit, pretože niet človeka bez chyby, bez hriechu. Nedajme sa však tým znechutiť, pretože máme záchrancu, Ježiša Krista, ktorý nás môže vyviesť z tejto biedy.

Aby toto pôstne obdobie nadobudlo zmysel, prijmime dnešnú evanjeliovú výzvu: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ Pôst leží v ľudskej duši hlbšie než odriekanie. Sám o sebe nie je dokonalosťou, ale len prostriedkom k potlačeniu zlých žiadostí a ľahšiemu konaniu dobra. Poznáme svätých, ktorí možno vôbec nemali žiadne neresti a hriechy, a predsa pociťovali potrebu postiť sa, lebo tým sa vytvára atmosféra, v ktorej sa dá lepšie hľadať Božia tvár. Pôst a modlitba sú dve skutočnosti, ktoré nás privádzajú bližšie k Bohu. Keď sa chceme skutočne nábožne postiť, bezpodmienečne sa musíme modliť.

Prijmime teda tento posvätný čas ako veľký prostriedok pre zdokonalenie duchovného života. Len tak má zmysel, len tak s jeho pomocou načerpáme duchovnú silu, aby sme mohli odolávať všetkým pokušeniam a nerestiam.Martin Jurašek, policajný duchovný na KR PZ Košice

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy