Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Žiadosti

Žiadosti na stiahnutie - Pozemné komunikácie

Žiadosť o záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu na susednú nehnuteľnosť ............Žiadosť o záväzné stanovisko k zriadeniu vjazdu na susednú nehnuteľnosť       (DOC, 38 kB)

Písomný záväzok k žiadosti na povolenie rozkopávky cesty ................................... Písomný záväzok k žiadosti na povolenie rozkopávky cesty (DOCX, 17 kB)

Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy

s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu..................  Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty (DOCX, 27 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy.........................        Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty II. a III. triedy 

na susednú nehnuteľnosť  (pripojenie rodinného domu na cestu II. a III. triedy)......Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty II. a III. triedy (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky / pretláčania 

cesty II. a III. triedy.............................................................................................Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky / pretláčania (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest cesty II. a III. triedy

– usporadúvanie akcií ..........................................................................................Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest cesty II. a III. triedy (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia*

na cestu II. a III. triedy.........................................................................................Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia* (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné / informačné / propagačné *

zariadenie v cestnom ochrannom pásme cesty II. a III. triedy..................................Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné / informačné / propagačné * zariadenie v cestnom ochrannom pásme cesty II. a III. triedy (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnostiv ochrannom pásme

cesty II. a III. triedy – záväzným stanoviskom........................................................Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy – záväzným stanoviskom (DOCX, 24 kB)

Žiadosť o určenie použitia trvalého / prenosného * dopravného značenia

a dopravných zariadení * na ceste II. a III. triedy ..................................................Žiadosť o určenie použitia trvalého / prenosného * dopravného značenia a dopravných zariadení * na ceste II. a III. triedy (DOCX, 26 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia / záväzného stanoviska * k projektovej dokumentácií

k stavebnému / územnému * konaniu....................................................................Žiadosť o vydanie vyjadrenia / záväzného stanoviska * k projektovej dokumentácií k stavebnému / územnému * konaniu (DOCX, 23 kB)

Žiadost o povolenie nadrozmernej a/alebo namernej cestnej prepravy.....................Žiadost o povolenie nadrozmernej a/alebo namernej cestnej prepravy (DOCX, 74 kB)

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu reklamného / informačného /

propagačného zariadenia* pri ceste II. a III. triedy................................................ Žiadosť o vydanie vyjadrenia k umiestneniu reklamného / informačného / propagačného zariadenia* pri ceste II. a III. triedy (DOCX, 24 kB)