Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (56,0 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (49,4 kB) pdf
Ohlásenie drobnej stavebnej úpravy cesty II. a III. triedy (46,8 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy (51,6 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest pri nadmernej/ nadrozmernej preprave ak prepravná trasa nepresahuje územný obvod Okresného úradu Veľký Krtíš (58,6 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie ciest – usporadúvanie akcií (48,2 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy záväzným stanoviskom (47,4 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia/ zmenu alebo úpravu pripojenia na cestu II. a III. triedy (49,2 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia na cestu II. a III. triedy záväzným stanoviskom (48,7 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia (zmenu alebo úpravu pripojenia) rodinného domu na cestu II. a III. triedy/ zriadenie vjazdu na pozemok (47,6 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia pripojenia (zmenu alebo úpravu pripojenia) rodinného domu na cestu II. a III. triedy/ zriadenie vjazdu na pozemok záväzným stanoviskom (56,4 kB) pdf
Žiadosť o určenie použitia trvalého/ dočasného dopravného značenia/ dopravných zariadení na ceste II. a III. triedy (50,6 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na výrub/ výsadbu drevín pri ceste II. a III. triedy (45,5 kB) pdf
Žiadosť o povolenie umiestniť reklamné/ informačné/ propagačné zariadenie v cestnom ochrannom pásme cesty II. a III. triedy (49,6 kB) pdf
Žiadosť o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu (53,9 kB) pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest II. a III. triedy, zriaďovanie/ vykonávanie plánovanej opravy a údržby podzemných vedení (rozkopávka, pretláčanie) / nadzemných vedení (50,0 kB) pdf
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii z hľadiska dopravy (35,8 kB) pdf
Písomný záväzok (37,0 kB) pdf