Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Zmluvy

Zmluvy

Zverejnené

Názov zmluvy

Zmluvná strana

Suma (€)

PDF

 12.9.2011

Oznámenie o zmene

 ZSE Bratislava

 290,70

(PDF, 4 MB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Báč

1013,91

(PDF, 252 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Baka

2040,44

(PDF, 255 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Baloň

1117,77

(PDF, 255 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Blahová

896,02

(PDF, 240 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Blatná na Ostrove

1451,25

(PDF, 239 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Bodíky

515,10

(PDF, 234 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Boheľov

918,11

(PDF, 241 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Čakany

713,08

(PDF, 242 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Čenkovce

2317,74

(PDF, 244 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec čiližská Radvaň

1916,80

(PDF, 248 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Dobrohošť

985,39

(PDF, 237 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Dolný Bar

1565,53

(PDF, 242 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Dolný Štál

3822,67

(PDF, 243 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Mesto Dunajská Streda

29447,63

(PDF, 247 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Gabčíkovo

7502,06

(PDF, 244 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Holice

4855,17

(PDF, 248 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Horná Potôň

5624,85

(PDF, 249 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Horné Mýto

2616,08

(PDF, 235 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Horný Bar

2463,99

(PDF, 245 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Hubice

1094,33

(PDF, 239 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Hviezdoslavov

590,40

(PDF, 231 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Jahodná

2120,29

(PDF, 250 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Janíky

1110,89

(PDF, 243 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Jurová

1074,59

(PDF, 245 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Kľúčovec

755,38

(PDF, 246 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Kostolné Kračany

3159,63

(PDF, 247 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Kráľovičové Kračany

1961,08

(PDF, 251 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Kvetoslavov

1759,65

(PDF, 249 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Lehnice

8666,48

(PDF, 256 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Lúč na Ostrove

2100,22

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Malé Dvorníky

1297,46

(PDF, 240 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Medveďov

986,87

(PDF, 242 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Mierovo

943,11

(PDF, 243 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Michal na Ostrove

1561,97

(PDF, 249 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Ňárad

1319,29

(PDF, 242 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Nový Život

4527,57

(PDF, 251 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Ohrady

3995,00

(PDF, 259 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Okoč

9631,23

(PDF, 248 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Oľdza

645,01

(PDF, 241 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Orechová Potôň

3310,77

(PDF, 247 kB)

 14.9.2011

Zmluva o výpožičke

 Obec Padáň

 1459,78

(PDF, 239 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Pataš

1241,99

(PDF, 242 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Povoda

2762,36

(PDF, 234 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Rohovce

2571,72

(PDF, 239 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke 

Mesto Šamorín 

17609,67

(PDF, 251 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Sap

1334,68

(PDF, 233 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke 

Obec Štvrtok na Ostrove

5086,40

(PDF, 251 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Topoľníky

14832,28

  (PDF, 250 kB) 

14.9.2011

Zmluva o výpožičke 

Obec Trhová Hradská

4200,60

  (PDF, 245 kB) 

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Trnávka

1173,55

(PDF, 238 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Trstená na Ostrove

1182,82

  (PDF, 244 kB) 

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Veľké Blahovo

2205,70

(PDF, 244 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Veľké Dvorníky

738,16

(PDF, 243 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Mesto Veľký Meder

15336,70

(PDF, 259 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Vieska

927,48

(PDF, 238 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Vojka nad Dunajom

1264,32

(PDF, 247 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke 

Obec Vrakúň

3290,19

(PDF, 243 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Vydrany

5093,87

(PDF, 238 kB)

14.9.2011

Zmluva o výpožičke

Obec Zlaté Klasy

8320,95

(PDF, 246 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 Obec  Mad

 622,12

  (PDF, 240 kB)

23.9.2011 

Zmluva o výpožičke 

Obec Veľká Paka 

1193,58 

  (PDF, 245 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

Belar a.s. 

2438,88 

  (PDF, 233 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

ZŠ Smetanov háj 

1819,81 

(PDF, 241 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

ZŠ Jilemnického 

1574,17 

  (PDF, 232 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

ZŠ Gyulu Szabóa s VJM 

3354,09 

(PDF, 240 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM 

 1708,39

(PDF, 236 kB)

23.9.2011 

 Zmluva o výpožičke

ZŠ Mateja Bela 

3213,65 

(PDF, 236 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

PD Holice 

2605,81 

(PDF, 228 kB)

23.9.2011 

 Zmluva o výpožičke

PD Horná Potôň 

4339,68 

(PDF, 235 kB)

23.9.2011 

 Zmluva o výpožičke

PD Horný Bar 

 1748,94

(PDF, 235 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 PD Dolný Štál

4255,33 

(PDF, 236 kB)

23.9.2011 

 Zmluva o výpožičke

PD Jahodná 

 2439,18

(PDF, 237 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

PD Lúč 

1518,56 

(PDF, 232 kB)

23.9.2011 

 Zmluva o výpožičke

PD Nový Život 

2600,08 

(PDF, 235 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

PD Orechová Potôň 

3149,49 

(PDF, 231 kB)

23.9.2011 

 Zmluva o výpožičke

PHD Trhové Mýto 

 3946,99

(PDF, 238 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 PD ARVUM

2500,01 

(PDF, 245 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 PD Ohrady

 1101,55

(PDF, 226 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

PD Veľké Blahovo 

1576,72 

(PDF, 236 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

SC Trnavského samospr. kraja 

 2096,73

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

KR HZZ v Trnave 

3453,79 

(PDF, 237 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

SAD DS a.s. 

 2253,02

(PDF, 243 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

Gymn. Ármina Vámbéryho s VJM 

1326,65 

(PDF, 236 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

SOŠ rozvoja vidieka s VJM 

703,18 

(PDF, 230 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

SZŠ - EK 

2584,31 

(PDF, 231 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

RÚVZ DS 

714,67 

(PDF, 237 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 UPSVR

 884,68

(PDF, 232 kB)

23.9.2011

Zmluva o výpožičke 

 ZVS a.s. Nitra o.z. DS

2088,90 

(PDF, 246 kB)

23.9.2011

Zmluva o výpožičke 

 SVP š.p. o.z. Bratislava

 1339,20

(PDF, 283 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 SVP š.p. o.z. Bratislava

694,62 

(PDF, 282 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 TAURIS DANUBIUS a.s.

3184,20 

(PDF, 232 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 Mevis Slovakia a.s.

 1552,30

(PDF, 230 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

 MEDZČILIZIE a.s.

 11299,26

(PDF, 240 kB)

23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

EUROMILK a.s. 

 1268,44

(PDF, 237 kB)

23.9.2011

Zmluva o výpožičke

 COOP JEDNOTA SD

6697,74 

(PDF, 235 kB)

 23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM DS 

2321,86 

  (PDF, 1 MB)

 23.9.2011

Zmluva o výpožičke

ZŠ Mátyása Korvína s VJM  ŠA

2837,68 

  (PDF, 1 MB)

23.9.2011

Zmluva o výpožičke

RVPS DS 

 407,33

  (PDF, 1 MB)

 23.9.2011

Zmluva o výpožičke

Spojená škola Okoč 

345,29 

  (PDF, 986 kB)

 23.9.2011

 Zmluva o výpožičke

Slovak Telekom a.s. 

567,79 

(PDF, 1 MB)

 14.10.2011

 Zmluva o výpožičke

Nemocnica s pol.  DS a.s.

16402,14 

(PDF, 256 kB)

 14.10.2011

 Zmluva o výpožičke

ŽSR Bratislava 

 766,04

(PDF, 249 kB)

 10.11.2011

 Zmluva o pripojení linky

 Slovak Telecom

 1,00

 24.11.2011

Zmluva o bezodpl. prev.majetku 

SR v správe 

 

(PDF, 314 kB)

 25.11.2011

Havarijné poistenie vozidla 

Komunálna poisťovna

 195,83

(PDF, 192 kB)

 25.11.2011

 Havarijné poistenie vozidla

Komunálna poisťovna

 544,38

(PDF, 197 kB)

13.01.2012

 Kolektívna zmluva pre zam. v ŠS

 

5055,09

(PDF, 538 kB)

 13.01.2012

 Kolektívna zmluva pre zam. vo VS

 

5055,09

(PDF, 565 kB)