Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať na

 • adresa: Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
 • telefón: 054/4710312
 • fax: 054/4746653
 • e-mail: podatelna.bj@minv.sk

Centrálnu evidenciu žiadostí o informácie vedie: Ing. Jozef Basa - Odbor organizačný

Informáciu možno žiadať

 • nepretržite
  - písomne,faxom,elektronickou poštou


Informácie sa poskytujú na základe žiadosti

 • ústne
 • písomne
 • telefonicky
 • faxom
 • elektronickou poštou


Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať

 • na sekretariáte prednostu okresného úradu
 • priamo na príslušnom odbore