Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Národný deň 112

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) v spolupráci s okresnými úradmi SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len MŠVVaŠ) vyhlásila 9. septembra 2019 pre školský rok 2019/2020 už VII. ročník výtvarnej súťaže s témou „Záchranári na luke, v lese, v horskom teréne“.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 13. januára 2020, od 12:00 h internetové hlasovanie cez facebook:

Kategória 1: https://www.facebook.com/pg/civilnaochrana112/photos/?tab=album&album_id=1219493884921511

Kategória 2: https://www.facebook.com/pg/civilnaochrana112/photos/?tab=album&album_id=1219501101587456

Kategória 3:  https://www.facebook.com/pg/civilnaochrana112/photos/?tab=album&album_id=1219506754920224

Kategória 4:  https://www.facebook.com/pg/civilnaochrana112/photos/?tab=album&album_id=1219514954919404

s ukončením 24.januára 2020 do 12:00 h.

 

Do súťaže sú zapojené kategórie:

  I.     deti materských škôl
 II.      žiaci základných škôl I. stupňa
 III.     žiaci základných škôl II. stupňa
 IV.     žiaci špeciálnych škôl

     Cieľom súťaže je priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, výveska, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. kalendár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety), motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času.

     Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v rámci okresných úradov sa bude konať od 30.11.2019 do 03.12.2019 aj v spolupráci s 8 koordinačnými strediskami integrovaného záchranného systému SR, v ktorých si budú môcť ocenené deti spolu s pedagogickým dozorom pozrieť priestory a prácu operátorov koordinačných stredísk.

     Poďakovanie a blahoželanie patrí všetkým, ktorí sa výtvarnej súťaže zúčastnili, pedagogickému zboru, za ich čas, ktorí im venovali, rodičom, kolegom z odborov krízového riadenia okresných úradov, operátorom koordinačných stredísk, kolegom zo sekcie krízového riadenia MV SR, pani prednostkám a pánom prednostom ,  jednoducho všetkým, ktorí sa na príprave Národného dňa 112 podieľali.

Ďakujeme.

Blahoželáme oceneným.

 

Oddelenie prevencie, osvety a prípravy na civilnú ochranu

Sekcie krízového riadenia MV SR

Nd2018 DSC_0611-Edit

 

 

 


 

                                                                                   OMAĽOVÁNKA

                                   omal112 

 


                                                                                   Test na 112

                                 Test112

 

 


                                                                                         112 Logo

                                            112 Logo