Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Tiesňové volania

Tieseň

Je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.