Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Revue civilnej ochrany

Už od roku 1999 vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízoveho riadenia populárno - náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva.Je adresované všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na plnení úloh zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ale aj všetkým čitateľom, ktorí sa o problematiku civilnej ochrany obyvateľstva zaujímajú. Na 60 plnofarebných stranách, v jednotlivých rubrikách revue prináša aktuálne informácie z civilnej ochrany, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania doma i vo svete, rozoberá problematiku integrovaného záchranného systému, publikuje práce odborníkov z oblasti protiradiačnej, protichemickej a protibiologickej (bakteriologickej) ochrany a krízového riadenia, uverejňuje metodické prílohy venované praktickému plneniu úloh CO. Samostatný priestor je venovaný samospráve. Predovšetkým starostovia obcí a učitelia vyučujúci učivo Ochrana života a zdravia nájdu v revue neoceniteľné zdroje informácií pre svoju prácu a návody na riešenie aktuálnych úloh v príprave obyvateľstva SR na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

Adresa redakcie – Sekcia krízového riadenia MV SR, pracovisko Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, revue Civilná ochrana telefón: 0961 604 292, mobil:+421 908 277  482, e-mail: , alica.smalova@minv.sk

Distribúcia a predplatné časopisu Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva: Sekcia krízového riadenia MV SR, pracovisko: Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

Objednávku posielajte na adresu: CBTČ, Soňa Mačkovičová, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča, telefón: 0961 604 259, e-mail: sona.mackovicova@minv.sk

Redakcia revue Civilná ochrana
Príboj 559
976 13 Slovenská Ľupča 

Telefón: 0961 604 292
E-mail: alica.smalova@minv.sk

 


 

Revue civilnej ochrany, rok 2020:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co_1_2020 (PDF, 6 MB)  revue_co_2_2020 (PDF, 6 MB)  revue_co_3_2020 (PDF, 7 MB)

 revue_co_2_2019_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_2_2019_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_2_2019_en (PDF, 2 MB)

 revue_co_4_2020 (PDF, 7 MB)  revue_co_5_2020 (PDF, 7 MB)

revue_co_2_2019_en (PDF, 2 MB)                                         revue_co_2_2019_en (PDF, 1 MB)

 


 

 Revue civilnej ochrany, rok 2019:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co_1_2019 (PDF, 8 MB)  revue_co_2_2019 (PDF, 6 MB)  revue_co_3_2019 (PDF, 7 MB)

revue_co_1_2019_en (PDF, 1 MB)                                           revue_co_2_2019_en (PDF, 1 MB)                                     revue_co_3_2019_en (PDF, 2 MB)

revue_co_4_2019 (PDF, 7 MB)  revue_co_5_2019 (PDF, 7 MB)  revue_co_6_2019 (PDF, 7 MB)

revue_co_2_2019_en (PDF, 2 MB)                                         revue_co_2_2019_en (PDF, 2 MB)                                        revue_co_2_2019_en (PDF, 2 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2018:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co_1_2018 (PDF, 6 MB) revue_co_2_2018 (PDF, 7 MB)  revue_co_3_2018 (PDF, 7 MB)
revue_co_1_2018_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_1_2018_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_1_2018_en (PDF, 1 MB)

revue_co_4_2018 (PDF, 7 MB) revue_co_5_2018 (PDF, 7 MB)  revue_co_6_2019 (PDF, 9 MB)

revue_co_1_2018_en (PDF, 1 MB)                                       revue_co_1_2018_en (PDF, 1 MB)                                        revue_co_1_2018_en (PDF, 2 MB)         


 Revue civilnej ochrany, rok 2017:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revueCO_1_2017 (PDF, 7 MB) revueCO_2_2017 (PDF, 9 MB) REVUE_CO_3_2017 (PDF, 9 MB)
                                                                  contents_issue_2_2017 (PDF, 1 MB)                                      contents_issue_2_2017 (PDF, 2 MB)

revue_co_4_2017 (PDF, 8 MB) revue_co_2017/revue_CO_5_2017_na_web (PDF, 8 MB) revueCO_6_2017 (PDF, 10 MB)

Civil_Protection_journal_Contents_4_2017 (PDF, 1 MB)                                        anglicka vlajka_5 (PDF, 2 MB)                                     anglicka vlajka_6 (PDF, 1 MB)Revue civilnej ochrany, rok 2016:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_1_2016 (PDF, 7 MB)  REVUE_2_2016 (PDF, 8 MB)  revue_co_3_2016 (PDF, 13 MB)

revue_CO_4_2016 (PDF, 9 MB)  REVUE_5_2016 (PDF, 7 MB)  REVUE_6_2016 (PDF, 7 MB)


 

 Revue civilnej ochrany, rok 2015:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue_co-2015_1 (PDF, 6 MB)  Revue_co_2015_2 (PDF, 5 MB)  revue_co_2015_3 (PDF, 5 MB)

revue_co_2015_4 (PDF, 8 MB)  REVUE_5_2015 (PDF, 7 MB)  REVUE_6_2015

(PDF, 8 MB)


Revue civilnej ochrany, rok 2014:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue CO1_2014 (PDF, 4 MB)  Revue CO_2_2014 (PDF, 5 MB)  revue co 3_2014 (PDF, 4 MB)

Revue CO_4_2014 (PDF, 5 MB)  Revue CO_5_2014 (PDF, 5 MB)  Revue CO_6_2014 (PDF, 6 MB)

Mimoriadne vydanie pre starostov obcí

Mimoriadne vydanie pre starostov obcí (PDF, 2 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2013:(kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

revue 1/2013 (PDF, 3 MB)  revue 2/2013 (PDF, 6 MB)  revue 3/2013 (PDF, 6 MB)

Revue 4/2013 (PDF, 4 MB)  revue 5/2013 (PDF, 4 MB)  revue 6/2013 (PDF, 3 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2012 (kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte)

CO Revue 1/2012 (PDF, 16 MB)  CO Revue 2/2012 (PDF, 15 MB)  CO Revue 3/2012 (PDF, 5 MB)

 

CO Revue 4/2012 (PDF, 3 MB)  CO Revue 5/2012 (PDF, 4 MB)  CO Revue 6/2012 (PDF, 3 MB)


 

Revue civilnej ochrany, rok 2011 (kliknutím na obrázok sa vám zobrazí vybrané číslo časopisu v PDF formáte):

CO Revue 1/2011 (PDF, 4 MB)  CO Revue 2/2011 (PDF, 25 MB)  CO Revue 3/2011 (PDF, 32 MB)

CO_Revue_4_2011 (PDF, 3 MB)  CO Revue 5/2011 (PDF, 5 MB)  CO Revue 6/2011 (PDF, 3 MB)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
OBJEDNAVKA revue na rok 2021 (92,7 kB) doc