Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Školiace strediská

Hlavný projektový manažér

Ing. Peter Ambrózy
Sekcia krízového riadenia
Ministerstvo vnútra SR
Drieňová 22, 826 04 Bratislava 2
Tel: +421 2 4859 3262
E-mail: peter.ambrozy@minv.sk


mapa