Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Legislatíva

Legislatíva na úseku krízového riadenia a civilnej ochrany obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na základe ktorých predovšetkým obvodné úrady konajú a rozhodujú alebo upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vyplývajúce z oblasti pôsobnosti sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky