Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájomného  |  Vzory žiadostí a tlačív

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z..

Obvyklá výška nájomného za rok 2018

Obvyklá výška nájomného za rok 2019