Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2020, nedeľa
 

Vyhlášky, oznamy

 

Lesný celok Dolná Súča  k 30.6.2020

Protokol LC Dolná Súča (PDF, 268 kB) 30.6.2020

Oznámenie zmeny spôsobu prerokovania Správy o doterajšom hospodárení pre LC Dolná Súča  (PDF, 928 kB)    22.5.2020

- Oznámenie o prerokovaní Správy LC Dolná Súča (PDF, 954 kB)

- Správa LC Dolná Súča (PDF, 1 MB)

- Modely hospodárenia LC Dolná Súča
(PDF, 303 kB)
- Návrh ochranných lesov LC Dolná Súča (PDF, 63 kB)

Lesný celok Drietoma k 30.6.2020

Protokol LC Drietoma (PDF, 253 kB)  30.6.2020

Oznámenie zmeny spôsobu prerokovania Správy o doterajšom hospodárení pre LC Drietoma (PDF, 849 kB)  22.5.2020

- Oznámenie o prerokovaní Správy LC Drietoma (PDF, 888 kB)

- Správa LC Drietoma
(PDF, 1 MB)
- Modely hospodárenia LC Drietoma (PDF, 363 kB)

- Návrh ochranných lesov LC Drietoma (PDF, 73 kB)

LC Ľuborča k 30.6.2020

Protokol LC Ľuborča (PDF, 265 kB) 30.6.2020

Oznámenie zmeny spôsobu prerokovania Správy o doterajšom hospodárení pre LC Ľuborča (PDF, 829 kB)  22.5.2020

- Oznámenie o prerokovaní Správy LC Ľuborča (PDF, 866 kB)

- Správa LC Ľuborča (PDF, 1 MB)

- Modely hospodárenia LC Ľuborča (PDF, 258 kB)

- Návrh ochranných lesov LC Ľuborča (PDF, 66 kB)

Lesný celok Kamenec pod Vtáčnikom

Oznámenie o prerokovaní Správy LC Kamenec pod Vtáčnikom (PDF, 6 MB)  12.4.2019

Správa LC Kamenec pod Vtáčnikom (PDF, 603 kB)

Modely hospodárenia LC Kamenec pod Vtáčnikom (PDF, 248 kB)

Návrh ochranných lesov LC Kamenec pod Vtáčnikom (PDF, 108 kB)

Protokol LC Kamenec pod Vtáčnikom  (PDF, 2 MB)    22.5.2019

Lesný celok Kulháň

Oznámenie o prerokovaní Správy LC Kulháň
(PDF, 4 MB)
Správa LC Kulháň (PDF, 1 MB)

Modely hospodárenia LC Kulháň
(PDF, 263 kB)
Návrh ochranných lesov LC Kulháň (PDF, 69 kB)

Protokol LC Kulháň (PDF, 7 MB)     6.6.2019


Lesný celok Partizánske


Modely hospodárenia LC Partizánske (PDF, 320 kB)

Návrh ochranných lesov LC Partizánske
(PDF, 97 kB)
Oznámenie o prerokovaní Správy LC Partizánske
(PDF, 4 MB)
Správa LC Partizánske (PDF, 1 MB)

Protokol LC Partizánske (PDF, 7 MB)   18.6.2019Lesný celok Horná Ves

Protokol LC Horna Ves (PDF, 2 MB)                      15.5.2019

Oznámenie o prerokovaní Správy LC Horná Ves (PDF, 4 MB)        26.3.2019

Správa LC Horná Ves. (PDF, 1 MB)         19.3.2019

Modely hospodárenia LC Horná Ves. (PDF, 418 kB)

Návrh ochranných lesov LC Horná Ves. (PDF, 91 kB)

16.1.2019

Určenie doby núdze (PDF, 1 MB)

 

26.11.2018

Upovedomenie o predložení odvolania (PDF, 1 MB)

 

Kritéria chovnosti

1. Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri pre oblasť S IV Stará Turá - Bošáca   (PDF, 5 MB)           26.4.2017

2. Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri pre oblasť J II Bebrava (PDF, 5 MB)                                1.8.2018

3. Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri pre oblasť J III Strážovská hornatina (PDF, 7 MB)              1.8.2018

4. Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri pre oblasť J XXIX Biele Karpaty (PDF, 2 MB)

5. Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri pre oblasť J XXVII Považský Inovec (PDF, 4 MB)               1.8.2018

6. Kritériá chovnosti trofejovej raticovej zveri pre oblasť J IV I. Javorníky I. (_PDF, 798 kB)

7. Kritéria chovnosti v Poľovnej oblasti J XXXII Horná Nitra (PDF, 5 MB)                                              13.5.2019

Kontakty

Ing. Ivan Horňáček

Telefón 032/7411 362, 0908210480

Ing. Katarína Anna Pivarčiová

Telefón 032/7411 363

Ing. Ondrej Huraj

Telefón 032/7411 364, 0910899418