Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Verejné vyhlášky

1.7.2020

Rozhodnutie vo veci preskúmania mimo odvolacieho konania rozhodnutia Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2020/000026-008 zo dňa 18. 03. 2020“, (PDF, 1 MB)

27.5.2020

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní mimo odvolacieho konania rozhodnutia Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2020/000026-008 zo dňa 18. 03. 2020 (PDF, 1 MB)

Žiadosť o opakované predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci odvolania k odstráneniu stavby „Odľahčovacie potrubie“ v k. ú. Košeca (PDF, 1 MB)

6.3.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci odstránenie stavby "Odľahčovacie potrubie" v k. ú. Košeca (PDF, 1 MB)

17.3.2020

Rozhodnutie o prerušení odvolacieho konania Intercora, rozhodnutie č. OÚ-IL-OSŽP-2019/001383-08 SUC zo dňa 13. 11. 2019“, (PDF, 612 kB)

26.2.2020

Rozhodnutie o zrušení mimo odvolacieho konania rozhodnutia Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-IL-OSZP-2017/000103-14 REN zo dňa 08. 02. 2017 (PDF, 203 kB)

18.2.2020

Rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PD-OSZP-2019/002811-025 zo dňa 22. 11. 2019 (PDF, 1 MB)

10.2.2020

Rozhodnutie o odvolaní voči rozhodnutiu Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie OU-PE-OSZP-2019/000663 zo dňa 04. 07. 2019 (PDF, 2 MB)