Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

Informácia o správnych konaniach začatých v zmysle zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov

P. č.    Názov záťaže Názov konania Dátum zverejnenia

Doba zverejnenia

Prílohy