Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Vedúci oddelenia:

Ing. Zuzana Sláviková

Telefón 037/ 65 49 222

Zamestnanci:

Ing. Soňa Ailerová

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 037/ 65 49 287

Ing. Martina Hudecová

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 037/ 65 49 287