Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Vedúci oddelenia:

Ing. Miloš Černák

Štátna vodná správa, Povodňová ochrana
Telefón 037/ 65 49 316

Zamestnanci:

Ing. Natália Ondrejková

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 346

Alena Kováčová

Telefón 037/ 65 49 753

Ing. Sibyla Lopošová

Ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón 037/ 65 49 292

RNDr. Viktor Sidor

Ochrana prírody a krajiny, Ochrana druhov
Telefón 037/ 65 49 359

RNDr. Marek Straka

Ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón 037/ 65 49 292

Ing. Viera Vargová

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 037/ 65 49 351

Ing. Miriam Molnárová

Odpadové hospodárstvo, Priemyselné havárie
Telefón 037/ 65 49 236

Ing. Romana Myjavcová

Odpadové hospodárstvo
Telefón 037/ 65 49 364

Mgr. Petra Belicová

Odpadové hospodárstvo
Telefón 037/ 65 49 364

Ing. Klára Michaličková

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 269

Ing. Martin Sollár

Ochrana ovzdušia, Enviro-škody, Enviro-záťaže
Telefón 037/ 65 49 283

Mgr. Veronika Konečná Bodnárová

Ochrana ovzdušia, EIA
Telefón 037/ 65 49 283

Ing. Andrej Píš

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 346

Mgr. Andrej Zima

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 269

Ing. Silvia Čuláková

Odpadové hospodárstvo
Telefón 037/ 65 49 236

Ing. Svetlana Kolláriková Zaujcová

Ochrana ovzdušia
Telefón 037/ 65 49 351