Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Informácie

Informácie

Informácie pre verejnosť

Zásady poskytovania prvej pomoci 

Logá a propagačné materiály na stiahnutie 

INFORMÁCIE pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Informácie pre verejnosť (PDF, 489 kB)

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporučania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 227 kB)