Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Legislatíva

1.Lesné hospodárstvo

1.1 HÚL

Pracovné postupy HÚL 2008 (PDF, 1 MB)

Vyhláška 453/2006 o HÚL a o ochrane lesa (PDF, 444 kB)

1.2 Lesné cesty

Zákon 12/2004 lesné cesty (PDF, 34 kB)

1.3 Ochrana LPF

Vyhláška 12/2009 o ochrane LPF (PDF, 51 kB)

1.4 Reprodukčný materiál

Vyhláška 118/2013 novela 501 (PDF, 34 kB)

Vyhláška 501/2010 o reprodukčnom materiály (PDF, 179 kB)

Zákon 138/2010 o reprodukčnom materiály (PDF, 236 kB)

1.5 Vyhlášky

Vyhláška 176/2011 dopĺňa 232/2006 (PDF, 39 kB)

Vyhláška 232/2006 o ťažbe, označovaní a pôvode dreva (PDF, 102 kB)

Vyhláška 297/2011 o LHE (PDF, 356 kB)

Vyhláška 397/2006 o lesnej stráži (PDF, 131 kB)

Vyhláška 451/2006 o OLH (PDF, 74 kB)

1.6 Zákony

Rek. zákon 326/2005 o lesoch (PDF, 711 kB)

Zákon 326/2005 o lesoch (PDF, 288 kB)

2.Poľovníctvo

2.1 Vyhlášky

Vyhláška 125/2012 novela 344/2009 (PDF, 154 kB)

Vyhláška 344/2009 vykonávacia (PDF, 5 MB)

Vyhláška 421/2013 (PDF, 39 kB)

Vyhláška 489/2013 novela 344/2009 (PDF, 2 MB)

2.2 Zákony

Zákon 72/2012 novela 274/2009 (PDF, 33 kB)

Zákon 190/2013 zbrane a strelivo (PDF, 485 kB)

Zákon 274/2009 o poľovníctve (PDF, 283 kB)

3.Pozemkové spoločenstvá

Novela 97/2013 (PDF, 219 kB)

Zákon 97/2013 o pozemkových spoločenstvách (PDF, 82 kB)