Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Usporiadanie a úprava pozemkov

Stav pozemkových úprav v okrese Kežmarok (PDF, 249 kB)

PPÚ Spišské Hanušovce

 Nariadenie prípravného konania (PDF, 74 kB)

 Oznámenie občanom (PDF, 84 kB)

PPÚ Hradisko        

Nariadenie prípravného konania (PDF, 72 kB)

Oznámenie o plánovanom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Hradisko (PDF, 451 kB)

PPÚ Bušovce      

Výzva na pozastavenie zápisov (PDF, 656 kB)  

Verejná vyhláška (PDF, 2 MB)  

Návrh postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (PDF, 256 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-439-18  (PDF, 1 MB)

PPÚ Kežmarok

Výzva na pozastavenie zápisov (PDF, 637 kB)   

Verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2015-287-59 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2018-4801-3 (PDF, 293 kB)

PPÚ Podhorany

ZUNP Podhorany (PDF, 431 kB)

Schválenie VZFUÚ (PDF, 168 kB)  

ZUNP-Zverejnenie doručenie Podhorany (PDF, 197 kB)  

ZUNP-oznámenie o platnosti (PDF, 815 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2016-388-27 (PDF, 731 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2017-436-69 (PDF, 615 kB)

PPÚ Slovenská Ves  

Zverejnenie projektu pozemkových úprav (PDF, 61 kB)

Predloženie na úradné overenie OU-KK-PLO/2016-379-110 (PDF, 397 kB)

Predloženie ZPMZ na zápis OU-KK-PLO/2016-167-10 (PDF, 428 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2016-379 (PDF, 2 MB)

Výzva na pozastavenie zápisov OU-KK-PLO/2016-379-106 (PDF, 733 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-1487-6 (PDF, 1 MB)

PPÚ Spišská Belá

PPÚ Stará Lesná

Schválenie registra pôvodného stavu v KÚ (PDF, 219 kB) 

Zverejnenie všeobecnývh zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 58 kB)

Verejná vyhláška  OU-KK-PLO/2016-443-246 (PDF, 57 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-443-242 (PDF, 756 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-443-271 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2017-471-331 (PDF, 440 kB)

Verejná vyhláška  OU-KK-PLO/2017-471-337 (PDF, 422 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2017-471-383  (PDF, 241 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO-2017/013687-004 (PDF, 666 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2019-711-0020-SCHM  (PDF, 8 MB)

Nariadenie vykonania PPU Stará Lesná (PDF, 118 kB)

Postup prechodu Stará Lesná (PDF, 104 kB)

Príloha Stará Lesná (PDF, 590 kB)

Pozastavenie zápisov  -  Stará Lesná (PDF, 116 kB)

Schválenie projektu pozemkových úprav  (PDF, 175 kB)

Projekt PPÚ Stará Lesná - odovzdanie na zápis (PDF, 88 kB)

PPÚ Veľká Lomnica

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 56 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Veľká Lomnica (PDF, 260 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-354-106 (PDF, 766 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2016-354-99 (PDF, 398 kB)

ZUNP - doručenie OU-KK-PLO/2016-354 (PDF, 692 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2016-354 (PDF, 338 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-354-44  (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2018-5269-5 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2018-8237-2 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2019-491-282 (PDF, 292 kB)

PPÚ Vojňany

ZUNP Vojňany (PDF, 277 kB)

Schválenie VZFÚ (PDF, 164 kB)  (PDF, 164 kB)  

ZUNP-Zverejnenie doručenie Vojňany (PDF, 197 kB)  

ZUNP-oznámenie o platnosti (PDF, 820 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2016-287-52 (PDF, 730 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-379 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2017-435-77 (PDF, 429 kB)

Príloha č.1 k Projektu pozemkových úprav - zoznam tiarch (PDF, 632 kB)

Oznámenie o začatí konania – zrušenie obmedzujúcej poznámky (PDF, 464 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO-2019/010875-003 (PDF, 476 kB)

Zrušenie obmedzujúcej poznámky v k.ú. Vojňany - oznámenie o začatí konania  (PDF, 403 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO-2019/012480-005 KG (PDF, 461 kB)

Oznámenie o začatí konania - zrušenie obmedzujúcej poznámky (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie - OU-KK-PLO-2020/0112856-004 KG (PDF, 395 kB)

PPÚ Vrbov

Zverejnenie registra pôvodného stavu   (PDF, 1 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu   (PDF, 137 kB)

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (PDF, 52 kB) 

ZUNP - doručenie OU-KK-PLO/2016-365-229 (PDF, 628 kB)

ZUNP - zverejnenie OU-KK-PLO/2016-365-229 (PDF, 657 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-365-228 (PDF, 2 MB)

ZUNP - oznámenie o platnosti OU-KK-PLO/2016-365-261 (PDF, 311 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO-2018/000478-320 (PDF, 652 kB) 

Rozhodnutie OU-KK-PLO-2019/000495-376 (PDF, 164 kB)

Oznámenie o podaní odvolania (PDF, 113 kB)

Nariadenie vykonania PPÚ (PDF, 117 kB)

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ (PDF, 102 kB)

Pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností (PDF, 116 kB) 

Rozhodnutie OU-KK-PLO-2020/000510-399KG (PDF, 695 kB)

Vrbov - oznámenie o začatí konania (PDF, 87 kB)

PPÚ Žakovce

ZUNP-Vyhlásenie platnosti Žakovce (BMP, 1 MB)  

Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov (PDF, 854 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2016-402-48 (PDF, 712 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-402-40 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2017-444-90-SCH (PDF, 444 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2017-444-94 (PDF, 286 kB)

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Žakovce (PDF, 163 kB)

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Žakovce - graf. príloha (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2017-444-109 (PDF, 245 kB)

ppu-tar (PDF, 527 kB)

PPÚ Huncovce

Oznámenie pokračovania konania (PDF, 784 kB)  

Zverejnenie projektu pozemkových úprav (PDF, 60 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-301-26 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2016-365-237 (PDF, 992 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2016-301-23 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2017-384-75 (PDF, 428 kB)

Rozhodnutie OU-KK-PLO/2017-348-75 (PDF, 283 kB)

Zrušenie obmedzujúcej poznámky v k.ú. Huncovce - oznámenie o začatí konania (PDF, 615 kB)

PPÚ Ľubica 

Zverejnenie registra pôvodného stavu pre projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Ľubica (PDF, 48 kB)

Potvrdenie o evidovaní v registri združení účastníkov pozemkových úprav (PDF, 56 kB)

Rozhodnutie o zmene obvodu pozemkových úprav v katastrálnom území Ľubica (PDF, 173 kB)

Zápisnica z ustanovujúceho zhromaždenia združenia účastníkov pozemkových úprav (PDF, 158 kB)

Určenie obvodu projektu pozemkových úprav - mapa (PDF, 121 kB) 

Schválenie RPS OU-KK-PLO/2016-255-793 (PDF, 580 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2017-375-843 (PDF, 232 kB)

Zásady umiestnenia nových pozemkov OÚ-KK-PLO-2017/012943-004 (PDF, 951 kB)

Verejná vyhláška OU-KK-PLO-2018/000440-866 (PDF, 2 MB)

Schválenie RPS OU-KK-PLO/2018-000471-152 (PDF, 107 kB)

Zverejnenie RP - varejná vyhláška (PDF, 88 kB)

Schválenie projektu PÚ (PDF, 1 MB)

Nariadenie vykonania PPÚ (PDF, 1 MB)

 PPÚ Holumnica

Verejná vyhláška OU-KK-PLO/2017-225-66 (PDF, 305 kB)

Zverejnenie registra pôvodného stavu OU-KK-PLO-2016/8697-9 (PDF, 524 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu OU-KK-PLO-2017/000225-051 (PDF, 1 MB)

ZUNP OU-KK-PLO-2017/000225-071 (PDF, 2 MB)

Verejná Vyhláška OU-KK-PLO-2018/000373-084 (PDF, 2 MB)

Zverejnenie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Holumnica (PDF, 91 kB)

Verejná Vyhláška OU-KK-PLO-2019/000394-109-KG (PDF, 98 kB)

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPÚ Holumnica (PDF, 110 kB)

Pozastavenie zápisov Holumnica (PDF, 116 kB)

Pozastavenie zápisov Holunica Stará Lesná - poznámka (PDF, 143 kB)

Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Holumnica (PDF, 174 kB)

PPÚ - odovzdanie na zápis (PDF, 87 kB)

JPÚ Stráne pod Tatrami 

Prípravné konanie OU-KK-PLO-2020/011856-004 KG (PDF, 953 kB)

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav - k. ú. Stráne pod Tatrami (PDF, 419 kB)

JPÚ Spišská Stará Ves

Prípravné konanie SSV (PDF, 537 kB)