Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Nariadenia vlády SR

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva v znení neskorších predpisov.