Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Odbor živnostenského podnikania

Odbor živnostenského podnikania vykonáva a zabezpečuje výkon činnosti štátnej správy podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

Zamestnanci

Ing. Anna Dicová

vedúca odboru
Telefón 052/4323931 klapka 221

Bc. Alžbeta Kohútová

Telefón 052/4323931 klapka 120

Bc. Helena Hlipalová

Telefón 052/4323931 klapka 124

Bc. Ľudmila Mojcherová

Telefón 052/4323931 klapka 120

Mgr. Anna Olšavská

Telefón 052/4323931 klapka 122
 

Náplň činnosti odboru živnostenského podnikania nájdete v tejto smernici:

SVS-OMSZV1-2013/022320 - smernica.pdf (1 079 kB)

LEGISLATÍVA

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Prehľad kvalifikovaných certifikátov zamestnancov OÚ Stará Ľubovňa

INFORMÁCIE, DOKUMENTY A TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

- nájdete na stránke - MVSR: Informácie a formuláre 

 

Úradné hodiny
Pondelok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Utorok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Streda od 8:00 hod. do 17.00 hod
Štvrtok od 8:00 hod. do 15.00 hod
Piatok od 8:00 hod. do 14.00 hod