Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. február 2019, Piatok
 

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Zamestnanci:

Mgr. Marek Béreš

Sťažnosti, EIA
Telefón 037/ 65 49 286

Ing. Marianna Hradňanská

Ochrana ovzdušia, EIA
Telefón 037/ 65 49 286

Ing. Peter Paulen

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 288

Mgr. Michaela Marko

Štátna vodná správa
Telefón 037/ 65 49 288