Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2018, Utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Výročné správy  |  Najčastejšie otázky a odpovede
Oznam

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor týmto oznamuje, že vzhľadom na to, že katastrálny portál (www.katasterportal.sk) spravuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, je potrebné v prípade problémov alebo nejasností obrátiť sa priamo na administrátorov portálu na adresu: katasterportal@skgeodesy.sk alebo na t. č. +421 2 2081 6225.

 

UPOZORNENIE

ŽIADAME KLIENTOV, ABY SI PRI PODANÍ NÁVRHU NA VKLAD (PODATEĽŇA - KATASTER) VYBERALI PORADOVÉ ČÍSLA VO VYVOLÁVACOM SYSTÉME PODĽA SKUTOČNÉHO POČTU PODANÍ (1-5 POČET ÚKONOV).

V PRÍPADE, ŽE BUDETE MAŤ VIAC PODANÍ A NA LÍSTKU Z VYVOLÁVACIEHO SYSTÉMU LEN JEDNO PODANIE, OSTATNÉ ÚKONY VÁM PREVEZMEME AŽ PO PREDLOŽENÍ LÍSTKA S PREDKLADANÝM POČTOM PODANÍ.


PODANÍM SA ROZUMIE napr.:

  • Návrh na vklad
  • Kvitancia/výmaz záložného práva
  • Žiadosť o evidenčnú zmenu
  • Žiadosť o zápis Osvedčenia o dedičstve
  • Žiadosť o zápis stavby