Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Zamestnanci odboru

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Borňáková Štecherová Iveta Mgr.

vedúca odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 02/2081 6601

Krekovičová Jana JUDr.

vedúca referátu vkladových konaní
Telefón 02/2081 6700

JUDr. František Slovík

vedúci referátu zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 02/2081 6714

referát vkladových konaní

referát zápisov práv

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Kanitrová Mária Ing.

vedúca odd. technického dokumentácie a poskytovania informácii
Telefón 02/2081 6685

Ing. Martin Šimončík

vedúci technicko - informačného referátu
Telefón 02/2081 6683

Ing. Irena Czikhardtová

vedúca referátu opráv chýb a katastrálnych konaní
Telefón 02/2081 6702

technicko-informačný referát

referát opravy chýb

 

Oddelenie registratúry

Kohútová Gabriela Mgr.

vedúca odd. registratúry
Telefón 02/2081 6620

odd. registratúry