Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2018, Utorok
 

Zamestnanci odboru

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Borňáková Štecherová Iveta Mgr.

vedúca odd. zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 02/2081 6601

Krekovičová Jana JUDr.

vedúca referátu vkladových konaní
Telefón 02/2081 6700

Peterková Tatiana Ing.

vedúca referátu zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 02/2081 6714

 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Kanitrová Mária Ing.

vedúca odd. technického dokumentácie a poskytovania informácii
Telefón 02/2081 6685

 

Oddelenie registratúry

Kohútová Gabriela Mgr.

vedúca odd. registratúry
Telefón 02/2081 6620