Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Nová štúdia o organizovaných zločinoch páchaných na senioroch

13. 07. 2017

Európska sieť pre predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) zverejnila svoj ďalší tematický dokument, pričom tento vznikol v súvislosti s hlavným zameraním Slovenskej republiky v EUCPN počas SK PRES – Trestná činnosť páchaná na senioroch organizovanými skupinami. Rastúcu populáciu starších ľudí v EÚ vnímajú mnohí páchatelia ako vznik nových príležitostí. Preto sa tento dokument zameriava na účel a výhody prevencie kriminality orientovanej na seniorov. Snaží sa o zadefinovanie heterogénnej skupiny starších ľudí. Poskytuje prehľad o činoch, ktorých sa páchatelia dopúšťajú a ilustruje najzreteľnejšie prípady organizovanej trestnej činnosti zameranej na seniorov spolu so spôsobmi ich páchania. Dokument je prístupný tu (PDF, 756 kB).