Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2018, Streda
 

Aktuálne informácie


:


Možnosti a následky rozpustenia politických strán de lege ferenda
19. 07. 2017

O problematike rozpustenia politických strán sa hovorilo na tematickom seminári Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX), ktorý sa uskutočnil dňa 18. júla 2017. Právnický termín de lege ferenda ...

Nová štúdia o organizovaných zločinoch páchaných na senioroch
13. 07. 2017

Európska sieť pre predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) zverejnila svoj ďalší tematický dokument, pričom tento vznikol v súvislosti s hlavným zameraním Slovenskej republiky v EUCPN počas SK PRES – Trestná činnosť páchaná na senioroch organizovanými skupinami. Rastúcu populáciu...

O politickom extrémizme na konferencii "Extrémizmus, neofašizmus a neonacizmus na politickej scéne"
04. 07. 2017

Extrémizmus, Neofašizmus a Neonacizmus na politickej scéne boli hlavnou témou konferencie, ktorá sa konala dňa 29. júna 2017 v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Konferencia organizovaná Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Múzeom Slovenského...

Nestaň sa novodobým otrokom!
04. 07. 2017

Zážitkové výchovné koncerty: Moderné trendy v prevencii kriminality Prichádza leto a s ním aj čas, keď veľa mladých ľudí – študentov – zvažuje vycestovanie za prácou či brigádou do zahraničia. Máloktorí z nich však vedia, s akými rizikami či nástrahami sa môžu na pri svojom...

SO SENIORMI O PODVODOCH
21. 06. 2017

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pokračoval v aktivitách zameraných na prevenciu kriminality seniorov. Rada seniorov - poradný orgán starostu a mestská časť Bratislava Petržalka pripravili dňa 7.júna 2017 stretnutie seniorov v kultúrnom zariadení CC Centrum v ...

„Cesta do tmy" – The dark trip
08. 06. 2017

Okrem iných vážnych tém súčasnej doby ako je  napr. radikalizmus, etrémizmus a obchod s ľuďmi, pretrváva v našej spoločnosti nie menej vážna téma, ktorou je alkoholizmus, problémové pitie, drogy a drogová závislosť. Ochromujú spoločnosť a jedinca vyraďujú z ...

EUCPN zverejnila tematický dokument k trestnej činnosti páchanej na senioroch
02. 06. 2017

Európska sieť pre predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) zverejnila svoj ďalší tematický dokument, pričom tento vznikol v súvislosti s hlavným zameraním Slovenskej republiky v EUCPN počas SK PRES – Trestná činnosť páchaná na senioroch organizovanými skupinami. Rastúcu populáciu...

Spoločne proti extrémizmu – koncert organizovaný Ministerstvom vnútra SR
31. 05. 2017

Motivovať mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry prostredníctvom hudby sme sa snažili na multimediálnom koncerte „Generácia XYZ“ v Žiline. Séria koncertov odštartovala v piatok (26.mája 2017) v Dome odborov v Žiline. Približne 1000...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »