Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

REGISTRÁCIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE POSKYTUJÚCEJ VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY (POSTUP)

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa  |  Voľby
  • 1. krok: Registrácia neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby do Registra neziskových organizácií

Zákon NR SR č. 213/1997 Z. z.  o neziskových  organizáciách  poskytujúcich  všeobecne prospešné služby  v znení zákona NR SR č. 35/2002 Z. z. upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia"). Viac>>

  • 2. krok: Registrácia používateľa na portáli Finančnej správy SR

Zákon o dani z príjmov považuje za daňovníka nezriadeného alebo nezaloženého na podnikanie okrem obcí, VÚC, príspevkových a rozpočtových organizácií aj záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia ... Viac>>.

  • 3. krok: Autorizácia používateľa na overenie oprávnenia konať pri využívaní eSlužieb

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva ... Viac>> 

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok (zovšeobecnený postup pre ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok od 1. januára 2015) je zverejnený na stránke Ministerstva finnacií SR.