Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Voľby

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 možno doručiť (politická strana, koalícia alebo petičný výbor)  v listinnej alebo elektronickej podobe prednostovi Okresného úradu Prešov do 11.02.2019.

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:

Okresný úrad Prešov
prednosta
Námestie mieru č. 3
080 01 Prešov

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019  je prednosta.po@minv.sk .

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na stránke https://www.minv.sk/?prezident-info2