Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok

Faktúry

Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
101160119001556202020 RO MV SR TECHNO GROUP s.r.o. 35838213 6. 8. 2020 2371.44 EUR Revízie prístrojov HaZZ

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy Číslo objednávky
Limbašská cesta 4,902 03 Pezinok,SK OVO-2018/000390-09 2099002382

Číslo položky Názov položky Faktúrované množstvo Merná jednotka Cena bez DPH na mernú jednotku Suma vrátane DPH
00010 Odborná prehliadka a skúška ADP 1.000 LE 1976.20 2371.44

» Späť