Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa

Faktúry

Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
174000119000065532020 RO MV SR Obec Mojmírovce 00308269 21. 1. 2020 393.66 EUR Nájom - Budov, objektov alebo ich častí

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy Číslo objednávky
Mojmírovce 931,951 15 Mojmírovce,SK ZML. Č. Z/123/2017 2000003232

Číslo položky Názov položky Faktúrované množstvo Merná jednotka Cena bez DPH na mernú jednotku Suma vrátane DPH
00010 Nájom budov, objektov alebo ich častí 1.000 LE 169.72 203.66
00020 Elektrická energia 1.000 LE 83.33 100.00
00030 Plyn 1.000 LE 66.67 80.00
00040 Vodné 1.000 LE 2.08 2.50
00050 Stočné 1.000 LE 2.08 2.50
00060 ost.služby spojené s užívaním nehnut. 1.000 LE 4.17 5.00

» Späť