Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa

Faktúry

Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
174000119000065612020 RO MV SR Kollárová Zuzana Mgr. F0506229 21. 1. 2020 547.66 EUR Nájom - Budov, objektov alebo ich častí

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy Číslo objednávky
MDŽ 1840/3,942 01 Šurany,SK NÁJ. ZMLUVA 2000003254

Číslo položky Názov položky Faktúrované množstvo Merná jednotka Cena bez DPH na mernú jednotku Suma vrátane DPH
00010 Nájom budov, objektov alebo ich častí 1.000 LE 456.38 547.66

» Späť