Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok

Faktúry

Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
175000119001959742020 RO MV SR INTEN-EURA správa domov s.r.o. 46779841 24. 9. 2020 53.54 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy Číslo objednávky
M.Pišúta 1119/23,031 01 Liptovský Mikuláš,SK ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY 116/200 2000062679

Číslo položky Názov položky Faktúrované množstvo Merná jednotka Cena bez DPH na mernú jednotku Suma vrátane DPH
00010 fond opráv LM, Morušová 522-10/2020 1.000 LE 34.54 41.45
00020 poistenie LM, Morušová 522-10/2020 1.000 LE 1.53 1.83
00030 popl. za správu LM, Morušová 522-10/2020 1.000 LE 7.50 9.00
00040 výkon zástupcu LM, Morušová 522-10/2020 1.000 LE 1.05 1.26

» Späť