Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok

Faktúry

Číslo faktúry Príjemca tovaru/služby Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Mena Označenie tovary/služby
175000119001960102020 RO MV SR BYTTERM a.s. 31584705 24. 9. 2020 50.45 EUR Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy Číslo objednávky
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 206/ 2000062668

Číslo položky Názov položky Faktúrované množstvo Merná jednotka Cena bez DPH na mernú jednotku Suma vrátane DPH
00010 ZA-CP-ciach s.vody 10/2020-V. Okružná 86 1.000 LE 0.23 0.27
00020 ZA-CP-ciach t.vody 10/2020-V. Okružná 86 1.000 LE 0.50 0.60
00030 ZA-CP-FO balkón 10/2020-V. Okružná 86 1.000 LE 0.71 0.85
00040 ZA-CP-fond opráv. 10/2020-V. Okružná 86 1.000 LE 34.92 41.90
00050 ZA-CP-havarij.služb10/2020-V. Okružná 86 1.000 LE 0.29 0.35
00060 ZA-CP-správ.popl. 10/2020-V. Okružná 86 1.000 LE 5.40 6.48

» Späť