Zvyšujeme ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí: ministerstvo vnútra rozšírilo sieť sirén

08. 12. 2023 - Ministerstvo vnútra rozšírilo a zmodernizovalo s podporou fondov EÚ sieť sirén civilnej ochrany na varovanie obyvateľstva pri riešení následkov mimoriadnych udalostí. Spolu bolo vybudovaných 1 088 nových diaľkovo ovládaných elektronických sirén štvrtej generácie v 720 mestách a obciach....
» celá správa

Viaceré školy na Slovensku zostali 6. decembra prázdne pre hrozbu bombového útoku: dohrou pre páchateľa môže byť až doživotie

07. 12. 2023 - Polícia sa intenzívne zaoberá zisťovaním totožnosti páchateľa, ktorý prostredníctvom e-mailov niektorým školám na Slovensku doručil hrozbu o možnom bombovom útoku dňa 6. decembra 2023. Ministerstvo vnútra varuje a upozorňuje, že takýto skutok je trestným činom a páchateľom hrozia...
» celá správa

Ministerstvu vnútra sa podarilo vyriešiť problém s nedostatkom čistopisov vodičských preukazov

07. 12. 2023 - Ministerstvo vnútra SR zaznamenáva v poslednom období zvýšený počet žiadostí o nové vodičské preukazy. Dôvodom sú tzv. ružové vodičské preukazy, vydávané medzi 1. januárom 1993 a 30. aprílom 2004, ktorým podľa európskej smernice končí platnosť po 31. decembri 2023. Na Slovensku je ich...
» celá správa

Kontroly na hraniciach s Maďarskom potrvajú do 22. januára 2023

06. 12. 2023 - Návrh na predĺženie dočasných kontrol na vnútorných hraniciach s Maďarskom o ďalších 30 dní, čiže do 22. januára 2024, predložil na rokovanie vlády minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v stredu 6. decembra 2023. Dôvodom je dlhodobo nepriaznivá situácia s nelegálnou migráciou...
» celá správa

Vláda vymenovala nových prednostov 33 okresných úradov

06. 12. 2023 - Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy prednostu okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra. Vláda s účinnosťou od 15. decembra 2023  vymenovala prednostov okresných úradov Bratislava,...
» celá správa