Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
2000020320 RO MV SR Nemocnica Zvolen a.s. 45594929 30. 3. 2020 27.00 EUR Náhrady zdravotníckym zariadeniam RPP

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Kuzmányho nábrežie 28,960 01 Zvolen,SK TRESTNÝ PORIADOK 301/2005 Z.Z.

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 náhrady zdravotníckym zariadeniam 1.000 LE 27.00 27.00

» Späť