Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
2000020329 RO MV SR Stredoslovenská vodárenská 36644030 30. 3. 2020 527.15 EUR Vodné

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica,SK 206201187

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 Vodné- Ladislava Novomeského 1, LC 1.000 LE 237.80 237.80
00020 Stočné 1.000 LE 289.35 289.35

» Späť