Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok

Objednávky

Číslo objednávky Objednávateľ Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Cena s DPH Mena Predmet objednávky
2000020335 RO MV SR Stredoslovenská vodárenská 36644030 30. 3. 2020 691.57 EUR Vodné

Adresa dodávateľa Číslo zmluvy
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica,SK 506200031

Číslo položky Názov položky Množstvo Merná jednotka Cena s DPH na mernú jednotku Cena spolu
00010 Vodné- Banícka BL.6, VK 1.000 LE 103.76 103.76
00020 Stočné 1.000 LE 587.81 587.81

» Späť