Počet volaní eCall stúpa

09. 08. 2022 - Ministerstvo vnútra SR ako gestor krízového riadenia štátu, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a  európskeho čísla tiesňového volania 112 eviduje pravidelne aj počty automaticky či manuálne vyslaných žiadostí/hovorov na tiesňové volanie systému eCall -  jednotného...
» celá správa

O občiansky preukaz možno požiadať pol roka pred vypršaním jeho platnosti, a to aj elektronicky

05. 08. 2022 - Oddelenia dokladov v krajských a veľkých okresných mestách  sú posledné týždne a mesiace vyťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích dobách.  Dôvodom je, že Slováci si po uvoľnení pandemických opatrení  vybavujú potrebné doklady na cestovanie na dovolenky do zahraničia....
» celá správa

Témou medzinárodnej ceny v oblasti prevencie kriminality je práca s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu

05. 08. 2022 - Hostiteľom každoročnej Európskej ceny za prevenciu kriminality a konferencie o najlepšej praxi (ECPA a BPC) bude v dňoch 8. a 9. decembra 2022 Česká republika. Témou českého predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je Práca s obzvlášť...
» celá správa

Veľkokapacitné centrum v Nitre prechádza od pondelka 8. augusta do spiaceho režimu

04. 08. 2022 - Na základe vyhodnotenia vyťaženosti veľkokapacitného centra v Nitre v posledných týždňoch pristupuje ministerstvo vnútra k jeho uvedeniu do spiaceho režimu. Žiadatelia môžu v priestoroch výstaviska v Nitre, kde sa veľkokapacitné centrum nachádza, poslednýkrát vykonať registráciu za účelom získania...
» celá správa

Dočasného útočiska sa vzdalo 4 398 osôb s ukrajinskou štátnou príslušnosťou

04. 08. 2022 - Od 1. marca 2022, kedy Slovenská republika aktivovala štatút dočasného útočiska, do  1. augusta 2022 eviduje Migračný úrad MV  SR zánik z dôvodu jeho vzdania sa v 4 410 prípadoch. Z tohto počtu je až 4 398 odídencov s ukrajinskou štátnou príslušnosťou. Na cudzinca, ktorý požiadal o...
» celá správa