V piatok prebehne pravidelná skúška sirén civilnej ochrany

06. 12. 2021 - V piatok 10. decembra 2021 o 12. hodine sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky, a to  dvojminútovým stálym tónom.    Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
» celá správa

Ministerstvo vnútra zverejnilo Správu o stave verejnej správy za rok 2020

06. 12. 2021 - Ide o prvú publikáciu Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR, ktorej ambíciou je na základe dát komplexne popísať súčasný stav verejnej správy na Slovensku. Rok 2020 bol aj vo verejnej správe špecifický a výrazne ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, čo vidieť aj na viacerých...
» celá správa

Pracovisko evidencie vozidiel v Trnave z dôvodu karantény nebude poskytovať služby do stredy 8. decembra

06. 12. 2021 - V obmedzenom režime by malo začať fungovať vo štvrtok 9. decembra 2021. O ďalšom vývoji situácie budeme informovať.Ospravedlňujeme sa za prípadné vzniknuté komplikácie.
» celá správa

Hraniční splnomocnenci Čiech, Slovenska a Poľska hovorili o vývoji situácie v oblasti nelegálnej migrácie

02. 12. 2021 - V pondelok 29. novembra 2021 sa v českom Mikulove uskutočnilo pravidelné stretnutie hlavných hraničných splnomocnencov Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. Poľská strana sa pripojila k stretnutiu online. Hlavný hraničný splnomocnenec Českej republiky plk. Milan Majer poďakoval...
» celá správa

O novele zákona o registri adries rokujú poslanci

02. 12. 2021 - Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení...
» celá správa