Obrovský záujem o cestovné doklady spôsobil sklz v ich výrobe

12. 04. 2024 - Od začiatku tohto roka prijali oddelenia dokladov na Slovensku takmer 234-tisíc žiadostí o vydanie cestovného pasu.  Vlani v rovnakom období to bolo asi 120-tisíc žiadostí. Percentuálny nárast je teda viac ako 90 percent. V marci 2024 denné počty prijatých žiadostí...
» celá správa

S Ukrajinou budeme úzko spolupracovať v oblasti CBRN bezpečnosti

11. 04. 2024 - Posilnenie medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce v oblasti  chemickej, biologickej, radiačnej a jadrovej bezpečnosti /CBRN/ je predmetom dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Správou Štátnej hraničnej správy Ukrajiny o interakcii a spolupráci v týchto oblastiach.  Dohodu počas...
» celá správa

Na integrácii a starostlivosti o utečencov sa naďalej podieľa aj Slovenská humanitná rada

10. 04. 2024 - Ministerstvo vnútra ako riadiaci orgán pre program Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) uzavrelo so Slovenskou humanitnou radou tri zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na zabezpečenie starostlivosti pre žiadateľov o azyl a pomoci pri integrácii osôb s udelenou...
» celá správa

Na bezpečnosť a poriadok počas spoločného zasadnutia kabinetov Slovenskej republiky a Ukrajiny v Michalovciach dohliadnu bezpečnostné zložky

10. 04. 2024 - O rozsahu, formách bezpečnostných opatrení a spôsobe poskytovania ochrany v súvislosti so zasadnutím vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny, ktoré sa bude konať vo štvrtok 11. apríla 2024 v Michalovciach, nie je možné z takticko-bezpečnostných informovať, keďže ide o  utajované...
» celá správa

Policajný zbor kúpi psy do výkonu služby

09. 04. 2024 - Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru  vyhlasuje výzvu na výkup psov plemien  spĺňajúcich  zdravotné a povahové vlastnosti na využitie vo výkone služby Policajného zboru v klasickej alebo špeciálnej kynológii. Podmienky výkupu: Vek psa: 10 - 36...
» celá správa