Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Ochrana ovzdušia

 

27.08.2020

Informácia o kvalite ovzdušia za rok 2019 (PDF, 2 MB)

 

Aktuálna informácia o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Trenčianskeho kraja za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020 (PDF, 506 kB)

Informácia o prekročení limitných hodnôt znečisťujúcich látok na území Trenčianskeho kraja za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 (PDF, 1 MB)

Informacia o kvalite ovzdusia za rok 2018 (PDF, 2 MB)

 

Akčné plány

Právne predpisy na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia

 

25.05.2020

Správa_o_prevádzke_zariadenia_na_spoluspaľovanie_odpadov_za_rok_2019 (PDF, 603 kB)

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za rok 2019 (PDF, 172 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2019 (PDF, 190 kB)

 

20.05.2019

Ročná správa o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov – výroba cementu prevádzkovateľa Cemmac a.s., Horné Srnie (PDF, 2 MB)

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za hodinu v okrese Trenčín    (PDF, 172 kB)

Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Trenčín     (PDF, 191 kB)